Tillgänglighet och kulturvärden i bebyggd miljö (V)

Antal kommentarer: 0

Samverkansforum, Boverket, Riksantikvarieämbetet och Myndigheten för delaktighet bjuder in till en endagskurs i tillgänglighet.

Kursen, som är avgiftsfri, vill ge dig inspiration, insikt och en djupare förståelse för tillgänglighetsarbetet. Dessutom ger kursen dig nödvändiga kunskaper och verktyg för att skapa tillgänglighet i praktiken.

I nuläget är antalet platser begränsat och personal från länsstyrelserna samt samverkanforums myndigheter är prioriterad. 

Läs mer i inbjudan här.

Alternativa utbildningstillfällen:
6 maj
26 maj
10 september
24 september
15 oktober

Plats: Etnografiska museet, Stockholm.

Anmälan skickas till: ulf.otendal@sfv.se

Information: ulf.otendal@sfv.se eller per-anders.johansson@sfv.se

 

Dela sidan på

Lämna en kommentar