Utbildning om tillgänglighet i skyddade natur- och kulturområden

Antal kommentarer: 0

Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Handisam har tillsammans tagit fram handboken Tillgängliga natur- och kulturområden – en handbok för planering och genomförande av tillgänglighetsåtgärder i skyddade utomhusmiljöer. Myndigheterna erbjuder nu för andra året en gemensam utbildning med utgångspunkt från handboken.

Utöver författarna deltar även externa föreläsare. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper om funktionsnedsättningar och funktionshinder samt förhållningssätt till tillgänglighet i skyddade områden. Den tar också upp lagstiftning och planering och ger konkreta tips om utformning av olika anläggningar och åtgärder. Utbildningen innehåller även praktiska moment och fältbesök och ger mycket utrymme för diskussion.

Deltagare

Naturvårds- och kulturmiljövårdshandläggare på länsstyrelsen (i mån av plats även på kommuner). Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med skydd av värdefulla natur- och kulturmiljöer eller förvaltning av natur- och kulturmiljöer, t.ex. nationalparker, naturreservat, kulturreservat, fornvårdsområden och Natura 2000 områden. Deltagarantalet är begränsat till 30.

Program

Ett detaljerat program skickas i förväg till deltagarna. Programmet innehåller kvällsaktiviteter dag 1 och 2 samt exkursion i fält dag 3.

Kostnad

Utbildningen är avgiftsfri. Avgift för kost och logi är 2 100 kr exkl. moms.

Anmälan

Anmälan görs via följande länk: http://eventus.trippus.se/Utillgäng/Skovde/
Sista anmälningsdag är den 11 april.  

Kontaktperson

Om du har frågor om utbildningens innehåll kan du vända dig till Fabian Mebus, Riksantikvarieämbetet, 08-5191 8370, fabian.mebus@raa.se, Camilla Näsström, Naturvårdsverket, 010-698 14 93, camilla.nasstrom@naturvardsverket.se, eller Mikael Wahldén, Handisam, 08-600 84 95, mikael@handisam.se.

Vid frågor gällande anmälan, boende, faktura, m.m. kan du vända dig till Meetagain AB, 08-664 58 00, raa@meetagain.se.

Dela sidan på

Lämna en kommentar