Utbildning om tillgänglighet i skyddade områden i Västernorrlands län, 9-10 oktober

Antal kommentarer: 0

Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Handisam har tillsammans tagit fram handboken Tillgängliga natur- och kulturområden – en handbok för planering och genomförande av tillgänglighetsåtgärder i skyddade utomhusmiljöer. Myndigheterna erbjuder nu en gemensam utbildning med utgångspunkt från handboken. Utöver författarna deltar även externa föreläsare. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper om funktionsnedsättningar och funktionshinder samt förhållningssätt till tillgänglighet i skyddade områden. Den tar också upp lagstiftning och planering och ger konkreta tips om utformning av olika anläggningar och åtgärder. Utbildningen innehåller även praktiska moment och fältbesök och ger mycket utrymme för diskussion.

Tid

Onsdag 9 oktober, 10.15 (fika från 9.30) – torsdag 10 oktober 16.00.

Plats

Hotell Södra Berget, Sundsvall www.sodraberget.se.

Deltagare

Naturvårds- och kulturmiljövårdshandläggare på länsstyrelsen (i mån av plats även på kommuner). Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med skydd av värdefulla natur- och kulturmiljöer eller förvaltning av natur- och kulturmiljöer, t.ex. nationalparker, naturreservat, kulturreservat, fornvårdsområden och Natura 2000 områden. Deltagarantalet är begränsat till 30 och antalet deltagare per länsstyrelse kan begränsas vid stort intresse.

Program

Ett detaljerat program skickas i förväg till deltagarna. Dag 1 innehåller föreläsningar, praktiska övningar, diskussioner och en kvällsaktivitet. Dag 2 innehåller föreläsningar, diskussioner och fältbesök.

Kostnad

Utbildningen är avgiftsfri. Avgift för kost och logi ca 1 000 kr exkl. moms.

Anmälan

Anmälan görs genom denna länk.

Sista anmälningsdag är måndag 2 september.

Kontaktperson

Om du har frågor om utbildningens innehåll kan du vända dig till
Fabian Mebus, Riksantikvarieämbetet, 08 – 5191 8370, fabian.mebus@raa.se eller
Mikael Wahldén, Handisam, 08 – 600 84 95, mikael@handisam.se

Vid frågor gällande anmälan, boende, faktura, mm. kan du vända dig till Meetagain AB, 08-664 58 00, raa@meetagain.se.

Dela sidan på

Lämna en kommentar