Det förflutna i framtidens stad (Nordic Academic Press, 2014) Redaktörer: Krister Olsson & Daniel NilssonDet förflutna i framtidens stad (Nordic Academic Press, 2014)Redaktörer: Krister Olsson & Daniel Nilsson

Välkommen på boksläpp: Det förflutna i framtidens stad

Antal kommentarer: 0

Varmt välkommen till Arkitektur- och designcentrum för att fira utgivningen av boken Det förflutna i framtidens stad. Bokens redaktörer Daniel Nilsson och Krister Olsson introducerar boken och ämnet och sedan får vi lyssna till ett urval kapitelförfattare som kort presenterar sina tankar. Därefter blir det frågestund och mingel med dryck och tilltugg.

O.S.A senast 10 mars till krister.olsson@raa.se, fri entré, alla är varmt välkomna!

Hur påverkar samhällsutvecklingen kulturarvet och vår syn på dess värden? Kanske kan vi tydligare se utvecklingstrenderna och kulturarvets roll för hållbar stadsutveckling om vi blickar bakåt i tid och även vänder perspektivet mot framtiden?
I Det förflutna i framtidens stad lägger en grupp forskare olika tidsperspektiv på relationen mellan kulturarv, konsumtion och hållbar stadsutveckling. Författarna arbetar till vardags med framtidsstudier, samhällsplanering, arkeologi, arkitektur och konst och de samsas här under tematiska avsnitt som framtidsvisioner, valmöjligheter, tid och rörelse i stadslandskapet.

Medverkande: Marcus Adolphson, Karin Bradley, Lena Eriksson, Håkan Forsell, Emma Göransson, Maria Håkansson, Christian Isendal, Mattias Kärrholm, Torbjörn Lundqvist, Gabriella Olshammar, Monica Sand, Anna Storm

Dela sidan på

Lämna en kommentar