Välkommen till en konferens om gestaltningens betydelse!

Antal kommentarer: 0

Gestaltning och PBL står i fokus när Boverket i samarbete med Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd anordnar den första konferensen i en serie om gestaltningens betydelse för en god livsmiljö. Konferensen äger rum den 26 oktober i Uppsala. Genom föreläsningar och sessioner belyser vi hela skalan, från översiktlig planering till konkret byggande. Konferensen riktar sig främst till dig som är politiker, tjänsteperson eller konsult och som arbetar med gestaltning och arkitektur kopplat till plan-och bygglagen. Mer information, anmälan och detaljerat program finns på Boverkets webbplats

Dela sidan på

Lämna en kommentar