Visby ringmur, fotot är taget på valborgsmässoafton den 30 april 2013.Visby ringmur, fotot är taget på valborgsmässoafton den 30 april 2013.Foto: Helen Simonsson (CC BY-SA)

Världsarv som resurs och möjlighet. Exemplet Visby Ringmur.

Antal kommentarer: 2

Seminarium i Visby 23-24 april 2015

Att förvalta, använda och utveckla världsarv är en mångfacetterad uppgift som fordrar samverkan mellan ett flertal aktörer och branscher. Hur kan kulturmiljön utvecklas till en guldgruva som gynnar hållbar utveckling och god förvaltning av miljöer och monument?

Seminariet belyser olika teman som är centrala för världsarvs förvaltning. Första dagen beskrivs process och resultat för återuppbyggnaden av Visby Ringmur, som rasade 2012. Säkerhet, autentiska material och metoder liksom samverkan med andra pågående arbeten runtom i Norden presenteras. Dag 2 har fokus på världsarv ur ett resurs- och utvecklingsperspektiv, finansiering och förvaltning. Turismens och näringslivets betydelse för världsarvsutveckling diskuteras, och betydelsen av samverkan mellan aktörer lyfts fram. Ett par internationella exempel presenteras, och dagen avslutas med en paneldiskussion. Seminariedagen genomförs på engelska.

Seminariet är ett samarrangemang mellan Riksantikvarieämbetet, Region Gotland, Länsstyrelsen Gotland, Byggnadshyttan, Gotlands Museum, Tyréns AB.

Ladda ner programmet som PDF.

ANMÄLAN Fullbokat!

Kontakt: Ulrika Mebus, ulrika.mebus@raa.se

Dela sidan på

Kommentarer (2)

Lämna en kommentar