Tell me more - Vårmöte i Umeå 8-10 april 2014.År 2014 ersattes Höstmötet av ett gemensamt Vårmöte - Tell me more - i Umeå 8-10 april.

Vårmöte 2014

Antal kommentarer: 0

Under 2014 ersätts Höstmötet med Vårmötet i Umeå den 8-9-10 april. Tell me more – nya berättelser, nya vägar är årets viktigaste mötesplats för alla inom musei- och kulturarvssektorn. Riksförbundet Sveriges museer och Riksantikvarieämbetet gör gemensam sak av frågor som rör representation, urval och förmedling. Lär mer här: www.raa.se/hostmote

För program, klicka här -»

Dela sidan på

Lämna en kommentar