Webbseminarium – Fysisk planering med fokus på hållbar utveckling, kulturmiljö och medborgardialog

Antal kommentarer: 0

Den 19 november kl. 9-12 sänder Boverket ett webbseminarium om fysisk planering med fokus på kulturmiljö, hållbar utveckling och medborgardialog. Avsnittet om kulturmiljö är ett samarbete mellan Boverket och Riksantikvarieämbetet och handlar om begreppen ’särskilt värdefull’ och ’varsamhet’ som är centrala begrepp vid hanteringen av kulturvärden i plan- och bygglagen. Läs mer: http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/webbseminarier/fysisk-planering/

Webbseminariet är en vidareutveckling av den information som finns i PBL Kunskapsbanken, Boverkets webbaserade handbok för plan- och bygglagen. Tema Kulturvärden, som tagits fram gemensamt av Boverket och Riksantikvarieämbetet, omfattar hanteringen av kulturvärden inom såväl PBL som närliggande lagstiftning. Temat ska tydliggöra vilka styrmedel det finns för att tillvarata kulturvärden i den fysiska miljön och vilka krav PBL ställer på hanteringen av kulturvärden. På Boverkets hemsida kan du även se två andra webbseminarier om kulturvärden, ett med fokus på planering och det andra på byggprocessen.

Länk till Tema Kulturvärden i PBL-kunskapsbanken

Länkar till tidigare webbseminarier utifrån Tema Kulturvärden:

Webbseminarium om kulturvärden och planering

Webbseminarium om kulturvärden och byggprocessen

Dela sidan på

Lämna en kommentar