Wikipedia slutseminarium

Antal kommentarer: 0

På slutseminariet kommer vi att presentera resultatet av Riksantikvarieämbetets pilotprojekt om Wikipedia samt gå videra och diskutera hur kulturarvsdata och Wikipedia kan samverka för att uppnå synergieffekter.

Klicka här för att anmäla dig

Kontakta Johan Carlström (johan.carlstrom@raa.se) om du har frågor.

Dela sidan på

Lämna en kommentar