Publikvy från Samlingsforum 2016

Möten, nätverk och konferenser för museer

Att mötas och dela erfarenheter är viktigt för att utvecklas. Därför arrangerar Riksantikvarieämbetet såväl konferenser som mindre webbmöten för museer och andra kulturarvsaktörer. Vi håller också i flera nätverk som rör specifika frågor eller yrkesgrupper. Välkommen att delta!

Samlingsforum

Samlingsforum är ett nätverk och en konferens för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan professionella samlingsförvaltare. Samlingsforum 2017 hålls i Lund och fokuserar på magasinsfrågor. Anmälan är stängd men föreläsningarna filmas och läggs upp i efterhand. Du kan också läsa intervjuer med några av föreläsarna här.

Webbmöten

Det är bra att träffas i verkligheten – men möten på distans har sina fördelar. Vi sparar in tid, pengar och koldioxidutsläpp genom att använde digital teknik. Utifrån olika teman ordnar vi webbmöten för museer. Hittills har vi bland annat diskuterat märkning av föremål, besök av forskare i samlingarna samt transportfrågor. Läs mer om genomförda och kommande webbmöten här.

Kulturvårdsforum

Kulturvårdsforum är avsett att vara en mötesplats och ett diskussionsforum för professionella och kulturarvsintresserade. Syftet är att underlätta samverkan och informationsutbyte mellan alla som arbetar med kulturarvsfrågor.

PRE-MAL

PRE-MAL är de svenska museernas och arkivens skadedjursgrupp. Nätverket består av en grupp experter som kan svara på frågor om skadedjur, mögel och hälsorisker kopplade till dessa.
Sedan 2013 koordinerar Riksantikvarieämbetet nätverkets arbete i nära samarbete med Naturhistoriska Riksmuseet.
Vill du hålla dig uppdaterad inom området skadedjur och mögel – anslut dig till nätverkets intressegrupp.

Höstmötet

Höstmötet är Riksantikvarieämbetets mötesplats för alla som vill diskutera kulturarv och samhällsutveckling. Under 2017 tar Höstmötet en paus. Nästa Höstmöte arrangeras i Stockholm 6–8 november 2018.

Museidialogen

Som ni vet har Riksantikvarieämbetet sedan i våras ett utökat uppdrag på museiområdet. För att lyssna in vilka behov som finns inleddes en serie möten under rubriken Museidialogen.