Publikbild från en av museidialogerna.

Nya dialogmöten

Under hösten 2017 bjuder vi in till ytterligare tre öppna dialogmöten i Museidialogen.

ntal kommentarerProjektet Museidialogen genomfördes av Riksantikvarieämbetet under första halvåret 2017. Syftet var att förbereda sig inför det aviserade museiuppdraget genom att lära mer om olika museers behov och förväntningar samt att bygga upp en bred, varaktig och öppen dialog med museisektorn. Nu fortsätter vi museidialogen och vill därför bjuda in till tre öppna dialogmöten.

För att förbereda oss på det vidgade Museiuppdraget och för att bygga upp en bred och öppen dialog med museisektorn genomförde vi under första halvan av 2017 projektet Museidialogen. Genom projektet fick vi chansen att möta ett stort antal enskilda museiprofessionella, organisationer och nätverk som alla har bidragit med värdefulla inspel om hur olika museers behov, förutsättningar och förväntningar ser ut.

En rapport från vårens dialog finns att läsa här.

Dialogen fortsätter

Vi vill nu fördjupa samtalet om sektorns aktuella behov och förutsättningar genom att bjuda in till ytterligare tre öppna dialogmöten:

Murberget i Härnösand den 9 november
Jönköpings läns museum den 14 november
Värmlands museum i Karlstad den 28 november

Samtliga möten pågår mellan kl. 11:00 och 14:30. Tillsammans med de lokala arrangörerna bjuder vi på enklare lunch och fika.

På dagordningen står bland annat en presentation av de behov och förväntningar som kommit fram under tidigare möten samt fördjupande diskussioner om vad behoven innebär och vilken form av insatser som skulle kunna göra skillnad. Vi hoppas att samtalen kan leda till ökad samverkan kring gemensamma möjligheter och utmaningar och för Riksantikvarieämbetet är dialogen om museernas förutsättningar avgörande för att kunna utveckla verksamheten på bästa möjliga sätt.

Behoven i fokus

De ämnen/behov vi kommer fokusera på att fördjupa oss om under dessa tre träffar är:

  • Digitalisering
  • Trendanalys och omvärldsbevakning
  • Samlingsförvaltning
  • Utställningsteknik
  • Forskning och kunskapsuppbyggnad
  • Samverkan och samordning — till exempel mellan olika museer eller mellan museer och prioriterade målgrupper som skolan, besöksnäringen, universitet och högskolor.

Alla som arbetar på, med eller för något eller några av alla landets museer är välkomna att delta.

Anmälan

Här kan du registrera din anmälan till museidialogen.

  • Skriven av: Agneta Gardinge
  • Publicerad: 31 augusti 2017
  • Uppdaterad: 29 november 2017