Hällristning vid FossumHällristning vid FossumFoto: Vitlycke museum (CC BY)

Aktuella frågor

Här presenterar vi några av våra ställningstaganden i frågor som berör vår verksamhet. Fler hittar du under ”Beslut och yttranden”.

Nobel Center, Stockholm:
Riksantikvarieämbetets yttrande till Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt, angående detaljplan för del av fastigheten Norrmalm 3:43 m.fl., Nobel Center – september 2017. 
Riksantikvarieämbetet lämnar synpunkter på det reviderade förslaget till detaljplan – november 2015
Riksantikvarieämbetet kritiskt till förslag till detaljplan för Nobel Center – april 2015

Riksantikvarien i debatten Vi gallrar försiktigt, 25 augusti 2017, replik i ett antal landsortstidningar på en krönika/debattext av Lars Anders Johansson, Repliken har skrivits av Carolina Andersson på Riksantikvarieämbetet.

Riksantikvarien i debatten: Riksantikvarieämbetet förstår att Södra Öland måste kunna utvecklas, replik på ledare i Ölandsbladet från 5 maj.

Riksantikvarien i debatten: ”Riksantikvarieämbetet blir inte politisk överrock åt museernaSvenska Dagbladet Kultur, 22 maj 2017, replik på Ola Wongs kommentar 15 maj.

Riksantikvarien i debatten: EU-stöd kan lyfta kulturmiljöer i länet – Nya Wermlands Tidningen och åtskilliga andra lokaltidningar 18 april 2017.

Riksantikvarien i debatten: Byggboomen hotar oersättliga kulturvärden. Dagens Samhälle 27 mars 2017. Debattartikeln har skrivits av överantikvarie Knut Weibull.

Remiss om föreskrifter för byggnadsminnen. Ska vara besvarad senast 1 juni 2017 Missiv, Konsekvensutredning, Föreskrifter

Kyrkotomten vid Mikaelskyrkan i Uppsala:
19 juni 2017. Högsta förvaltningsdomstolen beviljar prövningstillstånd av Riksantikvarieämbetets överklagande i mål 2417-16 av byggplanerna vid Mikaelskyrkan enligt kulturmiljölagen. I samband med detta beviljas även prövning av överklagandet av beslut 6058-15 i ett kyrkotomtsärende i Vreta. Där har Linköpings stift överklagat Kammarrätten i Jönköpings läns dom.
Riksantikvarieämbetets överklagan av kammarrättens dom. 20 februari 2017

Riksantikvarien i debatten: Bergslagen – unik historia och framtidens hållbara resmål. 29 januari Värmlands Folkblad och ytterligare 20-talet publiceringar över hela Bwergslagen.

Drottningholm och Förbifart Stockholm:
Ny påverkansrapport om Förbifart Stockholm och Drottningholm, HIA2 (november 2016)
Riksantikvarieämbetets roll i bygget av Förbifarten (juli 2012)

Riksantikvarien i debatten: Nyckeln till historien – , (20 oktober 2016, Upsala Nya Tidning Åsikt/Debatt)

Riksantikvarien i debatten: Bli inte en kulturtjuv under semestern (19 juli, Svt Opinion)

Riksantikvarien i debatten:Vi är alla jämlikar inför det förflutna (11 juli 2016, Dagens Samhälle)

Riksantikvarien i debatten: Kulturarvet måste bli tillgängligt för alla (30 november 2015, Dagens Samhälle)

Riksantikvarien i debatten: Handla inte med okända kulturföremål (25 november 2015, SvD Debatt)

Vänershofshallen, Mariestad:
Återtagande av överklagande gällande Vänershofshallen
Överklagande av länsstyrelsens beslut att inte byggnadsminnesförklara Vänershofshallen, 31 augusti 2015.

Riksantikvarien i debatten: Svenska kulturarvet kan bli en exportframgång (22 juni 2015, Dagens Samhälle)

Riksantikvarien i debatten: Kulturarv i kras (22 maj 2015, Upsala Nya Tidning)

Slussen, Stockholm:
Frågor och svar om Slussen
Riksantikvarieämbetet och Slussen – mars-april 2015

Caroli kyrka, Malmö:

Kammarrätten i Göteborg har i sin dom 2016-06-27 (KR 3866-15) gått på förvaltningsrättens linje och godkänt en rad förändringar av Caroli kyrkas interiör. Riksantikvarieämbetet har beslutat att inte överklaga kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen. Myndigheten tycker fortfarande att de förändringar som länsstyrelsen beslutat om är allt för långtgående med avseende på Caroli kyrkas kulturhistoriska värden men myndigheten har framfört sina argument i två rättsinstanser och domstolarna har kommit till en annan slutsats. En prövning i Högsta förvaltningsdomstolen är tids- och resurskrävande för alla inblandade och vi har bland annat av det skälet bestämt oss för att inte gå vidare.
Överklagande av förvaltningsrättens dom angående ändring i Caroli kyrka i Malmö – juni 2015
Yttrande över Fastighets AB Carolus (bolagets) yttrande – mars 2015
Överklagande av beslut angående tillstånd till ändring av Caroli kyrka i Malmö – december 2014

Om vindkraft och världsarv i Hälsingland:
Yttrande över ansökan om uppförande och drift av vindkraftspark, Hallbrån, Bollnäs kommun – februari 2015

Hävning av byggnadsminne – Röda magasinet i Linköping
Yttrande till förvaltningsrätten avseende Röda magasinet, Linköpings kommun– februari 2015

Riksantikvarien i debatten: Kulturmiljöer vid vatten hotas – (replik på debattinlägg SvD Brännpunkt 18 februari 2015)
Relaterat: Ny lag förödande för kulturmiljöer vid vatten ( 27 januari 2014, SvD Brännpunkt.)
Riksantikvarieämbetets yttrande över Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande: Vi är kritiska till en lagstiftning för vattenverksamhet – 2014-10-27

En samlad statlig förvaltning av kulturfastigheter och Arkeologiska uppdragsverksamheten till Historiska museet
Tydligare fokus för Riksantikvarieämbetet – dec 2014

Riksantikvarien i debatten: De extrema ser inte historiens mångfald (SvD 3 oktober 2014)

Riksantikvarien i debatten: Vindkraft hotar världsarv på Öland – (Ölandsbladet den 9 januari 2014)

Riksantikvarien i debatten: Skövlingen i skogen hotar kulturhistoriska värden (SvD Brännpunkt 13 oktober 2013)

Om öppen information och skattplundring
Riksantikvarien i debatten: vi kan inte hålla kulturarvet hemligt  – (Aftonbladet den 9 april 2013)
Inte lagligt att leta efter fornfynd: Riksantikvariens kommentar till Aftonbladet 17 nov 2013

Visby ringmur
Om raset i ringmuren  –  insändare i Gotlands Allehanda den 15 februari 2013
Vad har hänt sedan muren rasade i februari 2012 och vad händer framöver?

Att tänka i tid
Riksantikvarien i debatten: Riksantikvarieämbetet är en institution som främjar långsiktighet och hållbart tänkande
– (Dagens Samhälle 28 jan 2013)

 

 

Dela sidan på