Riksutställningar har upphört

Vissa av Riksutställningars uppgifter har överförts till Riksantikvarieämbetet enligt propositionen Kulturarvspolitik 2016/17:116. Läs mer på regeringens webbplats.

I huvudsak inordnas uppgifterna i befintlig organisation på Riksantikvarieämbetet i Visby för att möta det nya utökade uppdraget. Läs mer om övertagandet av uppgifter här.

Museidialog pågår

I propositionen Kulturarvspolitik presenteras, förutom övertagande av vissa uppgifter från Riksutställningar, ett utökat uppdrag för Riksantikvarieämbetet inom flera områden. Bland annat ett samlat ansvar för museifrågor.

Under våren 2017 har en museidialog genomförts för att lyssna in behov från målgruppen. Läs mer om museidialogen. Dialogen kommer att fortgå hela 2017.

Omvärldsbevakning – Spana

Något som tydligt framkommit i museidialogen är att Riksutställningars arbete med omvärldsbevakning uppskattats. Det har kommunicerats via bland annat nyhetsbreven Spana och Spana teknik.

Här hittar du samtliga 611 artiklar i Spana och Spana Teknik.

Hur arbetet med omvärldsbevakning kommer att ske framöver beslutas när analysen av museidialogen är genomförd.

Kontakt

Kvarvarande avvecklingsfrågor gällande exempelvis ekonomi- och personaladministration hanteras av Kammarkollegiet, som ansvarar för avvecklingen av Riksutställningar.

Vid frågor kontakta Kammarkollegiet per e-post eller telefon:
E-post: registratur@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 08 00

Dela sidan på