Aktuellt

Filtrera aktuella händelser

Nyhetslista

Visar 21-30 av 648

 • Nytt regeringsuppdrag på kulturmiljöområdet

  Tio myndigheter ska ta fram övergripande strategier för kulturmiljöarbetet. Vy över Gustavsberg, Värmdö.

  Regeringen har gett tio myndigheter i uppdrag att utarbeta vägledande strategier för respektive myndighets arbete med kulturmiljöfrågor. Riksantikvarieämbetet får i uppdrag att stödja och samordna dialogen mellan myndigheterna i strategiarbetet. – Detta är potentiellt ett av de mest betydelsefulla regeringsuppdragen

  Publicerad:

  Antal kommentarer:

  Kategorier: Kulturmiljö

 • Hitta Riksantikvarieämbetet under Almedalsveckan 2017

  Riksantikvarieämbetet medverkar vid flera seminarier under Almedalsveckan.

  Riksantikvarieämbetet deltar i flera seminarier under Almedalsveckan i Visby i år. Tillsammans med Kultursamverkansrådet arrangerar vi fyra webbsända seminarier måndagen den 3 juli på temat digitalisering. Riksantikvarie Lars Amréus kommer att medverka i minst två paneler under veckan. Under Almedalsveckan

  Publicerad:

  Antal kommentarer: 1

  Kategorier: Seminarium

 • Ändringar vid utförsel av äldre kulturföremål

  Riksantikvarieämbetet har reviderat föreskrifterna om tillstånd till utförsel av vissa äldre kulturföremål. Epitafium Kalmar Domkyrka.

  Riksantikvarieämbetet har reviderat föreskrifterna om tillstånd till utförsel av vissa äldre kulturföremål. Den nya föreskriften trädde i kraft den 15 juni 2017. Föreskriften gäller omedelbart utan övergångsbestämmelser. Revideringarna är i viss mån endast redaktionella, andra revideringar har gjorts för att ensa

 • Inspire-data om de svenska världsarven

  En av radiomasterna i världsarvet Grimeton fotograferad underifrån mot en blå himmel med ett par moln

  Riksantikvarieämbetet håller på att ta fram geografisk data och tjänster för de svenska världsarven enligt Inspire:s specifikationer. Inspire är ett EU-direktiv som syftar till att information om miljön ska finnas tillgänglig på ett standardiserat sätt i hela EU. Riksantikvarieämbetet har

 • Möte med Naturens år på Gotland

  Annika Borg, Centrum för biologisk mångfald, och Maria van der Wie, Svenska botaniska föreningen, studerar floran på en örtrik betesmark i Brucebo naturreservat.

  Nätverket Naturens år har haft möte på Gotland. Naturens år är ett nätverk bestående av ett trettiotal myndigheter och organisationer som samverkar kring frågor som rör natur och naturvård. Syftet med nätverket är att öka kunskapen och intresset för vår

 • Rapport om efterkrigstidens byggda kulturarv i en Östersjökontext

  Rapportframsidan_6th Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum

  Rapporten från den internationella konferensen 6th Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum: From Postwar to Postmodern – 20th Century Built Cultural Heritage är nu klar. Konferensen ägde rum i Kiel 28–30 september 2016 och arrangerades av Riksantikvarieämbetet, i samarbete med

 • Ses vi på Arkeologidagen och Kulturarvsdagen?

  Bildkollage med barn och miljöer.

  Riksantikvarieämbetet arrangerar årligen temadagarna Arkeologidagen och Kulturarvsdagen med lokala arrangemang för allmänheten runt om i landet. Det är gratis för alla som vill vara med, såväl besökare som medverkande arrangörer. Varför inte ordna ett arrangemang själv? Den 30 juni är sista anmälningsdag

 • EU-samarbete kring lärande inom kulturarvsområdet

  Deltagare på ett hantverksseminarium vid en hyvelbänk.

  Öppen samordningsmetod, Open Method of Coordination (OMC), är en arbetsform för medlemsländerna inom EU att förverkliga den europeiska kulturagendan från 2007. Den har som mål att främja kulturarv, kulturella och kreativa näringar, samverkan och mångfald inom kultur och kulturarvsområdet. I

 • Regeringens kulturarvsproposition antagen

  Östra riksdagshuset sett från Norrbro.

  Regeringens kulturarvsproposition röstades under onsdagen igenom i riksdagen. Regeringens kulturarvsproposition 2016/17:116 antogs den 31 maj av en stor majoritet i Sveriges riksdag. I propositionen anges utvidgade ansvarsområden för Riksantikvarieämbetet bland annat inom museiområdet och på digitaliseringsområdet. – Vi kan konstatera

 • Åtta miljoner kronor till 77 arbetslivsmuseer

  Stiftelsen Wij valsverk beviljas 180 000 kronor för att utveckla arbetslivsminnet som besöksmål.

  Riksantikvarieämbetet har fördelat åtta miljoner kronor till landets arbetslivsmuseer. I år har 77 projekt beviljats medel. – En av höjdpunkterna i mitt jobb är när vi varje år delar ut pengar till arbetslivsmuseerna. Ideella krafter över hela landet gör fullständigt

Gå till sida Föregående, 1, 2, 3 (Denna sida), 4, 5, 65 Nästa