Zoologiska avdelningens flytt till Naturhistoriska museet i SlottsskogenFoto: Carl Henricsson (CC BY)

Kulturmiljö för kulturpolitiker

Riksantikvarieämbetet vill ge dig som arbetar regionalt stöd i hur du kan göra något med, och för, kulturmiljö. Inom ramen för kultursamverkansmodellen fördelas medel till museer och därigenom till arbete med kulturmiljö.

Det finns nationella mål för kulturmiljön och regeringen har uttalat att de ska kunna inspirera och vägleda den politik som förs i regioner, landsting och kommuner.

Därför har vi samlat nyttig information under sidorna vi kallar ”Då och Nu – att bevara, använda och utveckla kulturmiljön”