Almedalen laddar i vinterskrud inför en händelserik politikervecka.Almedalen laddar i vinterskrud inför en händelserik politikervecka. Foto: Helen Simonsson (CC BY)

Almedalsveckan

Vill du träffa oss i Almedalen 2017 och tala om angelägna kulturarvsfrågor och samhällsutveckling? Då hittar du här några tips om var vi medverkar.

Kultursamverkan om digitalisering  –  3 juli

För tredje året i rad arrangerar Kultursamverkansrådet, Sveriges största kulturmyndigheter, tillsammans program i Almedalen. Riksantikvarieämbetet medverkar i fyra seminarier på huvudtemat digitalisering:

Kl.10.00–10.40  Yttrandefrihet, självcensur och nationellt kulturarv
Kl.10.50–11.20  Digitalisering och upphovsrätt
Kl.11.30–12.00  Den interaktiva publiken och deltagarna
Kl.12.30–13.00  Digital delaktighet – för alla eller bara för de som redan kan?

Lokal: Länsstyrelsens trädgård, Korsgatan 4
Arrangörer: Kulturrådet, Kungliga biblioteket, Riksarkivet, Riksteatern, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Konstnärsnämnden, Filminstitutet, Riksantikvarieämbetet.

Digital innovation –  3 juli

Digital innovation är nyckeln till många av dagens samhällsproblem. Riksantikvarieämbetet deltar i ett seminarium som fokuserar på hur myndigheter arbetar med hackathon för att utvecklas.

Kl. 11.00–11.45 Tema Myndighetshack – hur kan du nyttja kraften från ett hackande?
Lokal: Science Park Gotland, Kaserngatan 1

Arrangörer: Science Park Gotland, Ingenjörer utan gränser, Futurion, Arbetsförmedlingen.

Se även Riksantikvarieämbetet i Almedalen 2016

Våra seminarier ”Kulturarv under attack” och ”Illegal handel med kulturföremål” från Almedalen 2016 finns att se i sin helhet på vår Youtube-kanal.

 

Dela sidan på