Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. UNESCO Director-General Irina Bokova, Lars Amréus Riksantikvarie, Charlotte Petri Gornitzka Generaldirektör SIDAKultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. UNESCO Director-General Irina Bokova, Lars Amréus Riksantikvarie, Charlotte Petri Gornitzka Generaldirektör Sida.(Alla rättigheter förbehålles)

Almedalsveckan 2016

Kulturarv under attack

Förstörelse och plundring av kulturarv är ett sätt att utplåna historiska spår. Spåren är viktiga byggstenar i människors identitetsskapande. Dessa i sig kan bidra till upplevelser av både tillhörighet och utanförskap. Förstörelse av kulturarv är ett angrepp riktat mot människors själva identitet och berättelser. Hur påverkar denna förstörelse våra möjligheter att förhålla oss till historien för att förstå vår nutid?
Seminariet hålls på engelska.

Medverkande:
Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister
Irina Bokova, generaldirektör, Unesco
Lars Amréus, riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet
Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör, Sida
Moderator: Lisa Nilsen, Riksantikvarieämbetet

Tid 14.30-15.30, 7 juli
Lokal: Donners plats 1, Hörsalen

Länk till programmet. 

Illegal handel med kulturföremål – hur stort är problemet?

FN:s säkerhetsråds resolution 2199 från 2015 anger att medlemsländerna ska vidta åtgärder mot den illegala handeln med kulturföremål, mot bakgrund av att den bedöms som en av flera viktiga inkomstkällor för terrorstämplade organisationer. I Sverige pågår ett samarbete mellan myndigheter i syfte att motverka den illegala handeln. Vad gör aktörerna i Sverige och hur stort är problemet? Hur ser den inhemska kulturarvsbrottsligheten ut?
Seminariet hålls på svenska.

Medverkande:
Maria Ellior, polisintendent, Polisens arbetsgrupp för kulturarvsbrott
Lars Korsell, utrednings- och forskningsråd,  Brottsförebyggande rådet
Knut Weibull, överantikvarie, Riksantikvarieämbetet
Kicki Scheller, enhetschef för samhälle och kulturmiljö, Länsstyrelsen på Gotland
Moderator: Emil Schön, Riksantikvarieämbetet

Tid 15.30-16.30, 7 juli
Lokal: Donners plats 1, Hörsalen

Länk till programmet.

Andra seminarier och programpunkter där medarbetare från Riksantikvarieämbetet deltar

Förstörda kulturarv
Världsarven har kommit att bli måltavlor i väpnade konflikter. Krigsbrott? Illegal handel med kulturföremål?
Medverkande:
Lars Amréus, riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet
Stina Blomgren, migrationskorrespondent, SVT
Stefan Åsberg, utrikeskorrespondent mellanöstern, SVT
arr SVT Nyheter
7/7 2016 10:30 – 10:45 Plats: SVT-scenen

Länk till programmet.

Arkitektur för ett hållbart Gotland – hur lyckas vi med det? 6/7 kl 15
Ska staten ansvara för det rörliga kulturarvet? 4/7 kl 14
Finns det plats för det rörliga kulturarvet i höstens kulturarvsproposition? 6/7 kl 14.30
Mina rättigheter och andras friheter – om samspelet mellan religionsfrihet och yttrandefrihet 5/7 kl 15.00
Museets gränser – ett samtal om museers uppdrag och legitimitet 6/7 kl 13

Riksantikvarieämbetet i Almedalen 2015

Våra seminarier från Almedalen 2015 finns att se i sin helhet på Youtube.

Dela sidan på