Gravhögsmiljö vid Arnäsbacken (RAÄ Arnäs 1:1)Gravhögsmiljö vid Arnäsbacken (RAÄ Arnäs 1:1)Foto: Carl L. Thunberg (CC BY-NC)

Arnäsbacken – Sveriges nordligaste höggravfält och vikingagård

Visning av en av våra intressantaste fornlämningar av arkeologen och historikern Carl L. Thunberg.

Kom och upplev Sveriges nordligaste höggravfält och vikingagård och höggravfält vid Arnäsbacken i Arnäs 5 km norr om Örnsköldsvik. Fornlämningsplatsen består av ca 15 gravhögar och 12 husgrunder. Arkeologiska utgrävningar har visat att bebyggelse har funnits på denna plats från 600-talet till 1500-talet.

De kanske mest intressanta aspekterna ifråga om Arnäsbacken är dels att det är Sveriges nordligaste höggravfält och dels att bebyggelsen ligger i linje med byggnadsutvecklingen i centrala Sveariket under vendeltid (ca 550-800) och vikingatid (ca 800-1100). Dessa insikter i överensstämmelse i strukturer innebär alltså att regionen kan knytas betydligt närmare till ett större sammanhangs processer i Sveariket och Skandinavien.

Arnäsbacken är också relativt unik genom sina jämförelsevis välbevarade bebyggelselämningar från vendeltiden. Intressanta fynd har också hittats på platsen; bland annat bronsspännen, viktlod, glaspärlor, importerad keramik, samt ett pilgrimskors.

Program Arkeologidagen 30 augusti 2015

Samling vid Vikesvägen, cirka en halv km från Arnäs kyrka. Fika medtages med fördel för en stunds avkoppling i fantastisk miljö efter visningen.

  • 13.00 – 13.10   Samling vid Arnäsbacken
  • 13.10 – ca 14.30   Carl L. Thunberg berättar om fornlämningarna m m.
  • Ca 14.30 – ca 15.30   Fika och samkväm

Landskap: Ångermanland
Ort: Örnsköldsvik
Arrangemangets adress: Vikesvägen vid Arnäsbacken, Arnäs, Örnsköldsvik
Vägbeskrivning: E4 ca 5 km norr om Örnsköldsvik. Åk mot Arnäs kyrka. Åk därefter Vikesvägen ca en halv km. Samling där vid vägen kl 13.00.
Tillgänglighet: Relativt lätt tillgängligt. Fråga kontaktperson för mer information.

Kontaktperson

Namn: Bettan Edberg
Telefonnummer: 0660 – 88364
E-post: bettan.edberg@ornskoldsvik.se
Arrangörer: Örnsköldsviks museum & konsthall

Dela sidan på