Architectural Paint Research 2014 (APR)

Architectural Paint Research (APR) 2014

For information in English, please see below.

Den 12–15 mars 2014 var Riksantikvarieämbetet värd för den femte internationella konferensen om arkitekturbunden färgarkeologi, APR Architectural Paint Research.

Konferensen arrangerades av Riksantikvarieämbetet i samarbete med Statens fastighetsverk, Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Nationalmuseet Danmark, Universiteit van Amsterdam, the Ministry of Education, Culture and Science, Cultural Heritage Agency of the Netherlands samt Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL).

Vi vill lyfta fram färgarkeologiska undersökningar som kunskapskälla för byggnadsvården. Konferensens syfte är att samla experter inom området för färgarkeologiska undersökningar, professionella inom kulturvården, såsom konservatorer, dekorationsmålare, byggnadsantikvarier, arkitekter, förvaltare och andra intressenter. Målet med konferensen är att ge en plattform för utbyte av idéer och kunskap om interiöra och exteriöra historiska ytskikt.

Mer information om konferensen

The 5th International Architectural Paint Research Conference: Interdisciplinary Innovation through Baseline Proficiencies was arranged in Stockholm, Sweden, 12-15 March 2014.

The conference was hosted by Riksantikvarieämbetet/Swedish National Heritage Board in collaboration with the Swedish National Property Board, Uppsala University, University of Gothenburg, the Norwegian Institute for Cultural Heritage Research (NIKU), the National Museum is Denmark, University of Amsterdam, the Ministry of Education, Culture and Science, Cultural Heritage Agency of the Netherlands and Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL).

This conference draws on the legacy of the four previous conferences to bring together members of the growing number of international APR specialists and the wider conservation community. It aims to provide a platform for the interchange of current ideas and knowledge to explore the potential of this significant discipline in the study and conservation of architectural heritage.

 Kontaktpersoner / Contact:

Maria Rossipal, maria.rossipal@raa.se
Kathrin Hinrichs Degerblad, kathrin.degerblad@raa.se

Ny grupplogga APR 2014

Dela sidan på