Färgfabriken i Stockholm, tegelbyggnad i tre våningar.Färgfabriken, Stockholm

Kulturmiljö som framgångsmotor – att vistas, verka och växa i

Under åren 2014-2016 har Riksantikvarieämbetet haft regeringens uppdrag att utveckla, samla och sprida goda exempel. Nu kan vi presentera vårt arbete och hälsar dig varmt välkommen till en inspirationsdag för strategisk samhällsutveckling och tillväxt på Färgfabriken i Stockholm den 1 februari 2017. Temat är ”Kulturmiljö som framgångsmotor”.

Med glädje kan vi konstatera det stora intresset och trots att vi har utökat antalet platser är konferensen nu helt fullbokad. Har du redan anmält dig, så hittar du all praktisk information på www.delegia.com/inspiration_kulturmiljo.

Konferensen är indelad i fyra programblock som på olika sätt lyfter fram kulturmiljö som attraktivitet för livsmiljö, för människor att besöka och för att utveckla sin näring i. Med Bergslagens gruvmiljöer som utgångspunkt ger vi exempel på hur kulturhistoriska värden är en kreativ kraft i samhället, idag och i framtiden.

Möt Peter DeBrine från Unescos världsarvscenter i Paris som är en av dagens huvudtalare, han berättar om de vägledningar för hållbar turism som Unesco tagit fram och som vi testat och utvecklat vidare. Möt också representanter från flera av delprojekten såsom Åsa Eriksson och Catarina Karlsson från Norbergs kommun och Daniel Nilsson från Tyréns AB som varit processledare i pilotprojektet kring hållbar turism, Susanne Berggren tidigare Värmlands museum, Jim Frölander från Filipstads kommun, Åsa Jonsson-Carlsson från Stripa gruvmiljö, Jan Stagenmark från Husbyringen och Eva Sandberg och Lena Malmström från Centrum för naturvägledning (CNV).

Du får även ta del av konsultföretaget Kontigo AB:s erfarenheter, som i en studie följt Riksantikvarieämbetets arbete med Gruvuppdraget och dess förhållande till kulturmiljö som kraft i regionalt tillväxtarbete. Moderator för dagen är Ulf Johansson från Sweco Society. Till varje programblock har vi dessutom bjudit in representanter från olika myndigheter och samhällsområden till det vi kallat ”studsmattan”. Med deras reflektioner på det vi gjort inom uppdraget vill vi ge dig kraft och idéer att anpassa för fortsatt genomförande i din verksamhet. Läs mer om vilka som medverkar under Program.

Kontakt: Projektledare Lena Johansson, 08-5191 83 55 och eventsamordnare Agneta Gardinge, 08-5191 80 87.

Dela sidan på