Europeana(CC BY)

Europeana

I maj 2014 drog Riksantikvarieämbetet igång en kampanj för att göra den stora europeiska kulturdatabasen Europeana känd i Sverige. Syftet är att lära fler inom kulturarvssektorn att hitta till Europeana och de tiotals miljoner digitaliserade kulturarv som finns där, fria att använda för alla.

Över två tusen institutioner runt om i Europa har bidragit med material, allt från musik av Mozart till målningen Mona Lisa och bilder på Ales stenar.

Fototävling

På ett antal platser spridda över landet, med start i Europas kulturhuvudstad Umeå, kommer workshops i form av fotopromenader att arrangeras i samarbete med Wikimedia Sverige. Alla är välkomna att utifrån en bild i Europeana på en plats, en byggnad eller ett fornminne, söka upp detta i nutid och ta en bild. Med bilderna ”Då och nu” deltar fotografen i en nationell tävling.

Utställning

Bidragen ställs ut under hösten på Västerbottens museum och en namnkunnig jury kommer att utse vinnaren. Bilderna laddas upp i Europeana och bidrar till att det digitaliserade kulturarvet växer.

Riksantikvarieämbetet har regeringsuppdrag att samordna leverans av data kring svenska fornlämningar, historiska byggnader och museisamlingar till Europeana.

Dela sidan på