Hack4Heritage 2016

På den här sidan hittar du som deltagare av Hack4Heritage länkar till Riksantikvarieämbetets informationsmängder, samt nyckel till K-samsöks API. Nyckeln är tillfälligt skapad för hacket, men det går att få en permanent nyckel om man är intresserad på att bygga vidare på informationen efter hacket.

Information om PSI och tillgänglig data
På Riksantikvarieämbetets sida om Public Service Information (PSI) hittar du information om vad som gäller för myndighetens informationsmängder. Riksantikvarieämbetet hävdar ingen upphovsrätt för databaserna, men tjänsterna kan innehålla eller länka till information som ägs av annan part. I så fall finns det angivet under villkor på sidan om PSI.

K-samsök och Platsr – öppna API:er att bygga på
K-samsök samlar och tillgängliggör kulturarv från svenska museer och andra minnesinstitutioner. Riksantikvarieämbetets egen information; exempelvis Bebyggelseregistret (BeBR), Fornminnesinformationssystemet (FMIS) och Kulturmiljöbild (KMB), finns tillgängligt via K-samsöks API tillsammans med över 50-talet institutioner. Samtliga ansluta institutioner hittar du här. API:et är öppet, men kräver tillgång till en nyckel:

Nyckel:
hack1234

Här hittar du mer information om K-samsök, API:et och användarvillkor.

Platsr
Platsr är Riksantikvarieämbetets tjänst för berättelser och minnen. Vem som helst kan använda Platsr för att berätta om det som de anser är viktigt, synliggöra sin historia och berättelser knutna till olika platser.

Här hittar du mer information om Platsr och tjänstens API.

Bebyggelseregistret och Fornminnesinformationssystemet/Fornsök
Bebyggelseregistret innehåller information om det byggda kulturarvet. Utöver information om statliga och enskilda byggnadsminnen så finns ett stort antal institutioner som bidrar med informationsmängder om det byggda kulturarvet. Informationen når du via K-samsöks API, men tjänsten erbjuder även datauttag.

BengtDrottningholm. Foto: Bengt A Lundberg 1997 CC BY (raa.se/kmb)

FMIS/Fornsök
FMIS/Fornsök innehåller information om landets fornlämningar och andra kulturhistoriska lämningar, på land eller havets botten. Tidsmässigt har de en spännvid från stenålder till nyare tid. Informationen når du via K-samsöks API, men tjänsten erbjuder även datauttag i SHP och TAB (under funktionen ”Ladda hem data”). Samt en Web Map Service (WMS.

CC NorrmanIsmanstorps fornborg. Foto: Jan Norrman 1997 CC BY (raa.se/kmb)

Kulturmiljöbild
Informationsmängderna i Kulturmiljöbild (KMB) når man via K-samsöks API. Tjänsten innehåller närmare 200.000 digitaliserade bilder. Mer om tjänsten hittar du här.

CC KMBVisby stadsmur. Foto: Carl Curman, okänt datum. Public domain (raa.se/kmb)

Har du ytterligare funderingar? Kontakta oss gärna! Kontaktuppgifter hittar du på sidorna för respektive tjänst.

Dela sidan på