Arkeologisk undersökning av gravfält och bytomt i Skiftinge, Eskilstuna 2013Arkeologisk undersökning av gravfält och bytomt i Skiftinge, Eskilstuna 2013Foto: Eva Skyllberg (CC BY)

Konferens om arkeologiska metoder 2014

Den 11-12 mars 2014 anordnade Riksantikvarieämbetet en konferens om arkeologiska metoder på Historiska museet i Stockholm. Konferensen samlade 150 deltagare från arkeologins verksamhetsområden: länsstyrelser, arkeologiska undersökare, universitet och museer.

Ämnen som avhandlades var bland andra vetenskapliga metoder i teori och praktik, fornlämningsbegreppet, arkeologiska dokumentations- och analysmetoder.

I programmet finns information om samtliga programpunkter och nedan finns presentationerna upplagda som PDF.

Presentationer (som PDF)

Om konferensen

Konferensen genomfördes 11-12 mars 2014 i Hörsalen på Historiska museet, Storgatan 41, Stockholm

Upplysningar: Eva Skyllberg, tfn 08-51918514eva.skyllberg@raa.se eller Carolina Andersson, tfn 08-51918255carolina.andersson@raa.se

Dela sidan på