Världsarvskonventionen 40 år

2012 fyller Unescos världsarvskonvention 40 år. Det uppmärksammas av Unesco, enskilda länder, myndigheter och organisationer och världsarv världen över. En rad möten, konferenser, utställningar och publikationer belyser lokalsamhällets roll i världsarvens tryggande och hur det är en resurs för utveckling.

Världsarvskonventionen från 1972

Unescos världsarvskonvention för skydd av världens kultur- och naturarv är FN-organets kanske mest kända instrument för internationellt samarbete. Den antogs av Unescos generalkonferens i november 1972 och har sedan dess undertecknats av 188 länder. Antalet världsarv uppgår idag till över 900 i fler än 150 länder.

Hållbar utveckling

Temat för jubileumsåret är världsarv och lokalsamhällets roll för en hållbar utveckling. Syftet är att belysa hur världsarven är en resurs för utveckling och hur värnandet av dem kan gå hand i hand med utveckling. Valet av tema har sin bakgrund i insikten om att tryggandet av världsarvens värden kräver lokalt stöd, engagemang och samarbete mellan olika aktörer och intressenter samt att detta i sig är betydelsefullt för att åstadkomma social, ekonomisk och miljömässig utveckling.

Aktiviteter

En rad aktiviteter genomförs världen över för att uppmärksamma konventionen och de möjligheter till hållbar utveckling som världsarven ger. Konferenser, expertmöten och workshops arrangeras och utställningar och publikationer produceras. Jubileumsåret avslutas officiellt med en internationell konferens i Japan i november. Riksantikvarieämbetet tar under året fram informationsmaterial om konventionen och världsarven i Sverige och uppmärksammar märkesåret i olika sammanhang som myndigheten medverkar i och arrangerar.

På UNESCOs webbplats finns mer information om att världsarvskonventionen fyller 40 år.

Kontaktperson: Jan Turtinen, Verkssekretariatet

Dela sidan på