Några av årets alla talare på Höstmöte 10-12 november med temat Kampen om Kulturarvet.Några av årets alla talare på Höstmöte 10-12 november med temat Kampen om Kulturarvet.

Onsdag 11 november

Årets tema för Höstmötet är ”Kampen om kulturarvet”. Temat kommer att röra sig kring frågor om kulturarv, identitet och nationalism. Ett ämne som vi hoppas och tror ska inspirera, beröra och kanske provocera? Här är programmet för den första konferensdagen.

Program för Riksantikvarieämbetes Höstmöte 2015, med reservation för ändringar.

 09.00 – 10.00 | Registrering och morgonkaffe

10.00 – 11.00 | Höstmöte 2015 öppnas och invigs

Riksantikvarie Lars Amréus hälsar välkommen och förklarar tillsammans med moderator Johanna Koljonen årets Höstmöte öppnat. Kulturminister Alice Bah Kuhnke inviger Höstmötet. 

Tillsammans är vi fler

Lars Amréus, tillsammans med Mats Persson generalsekreterare för Riksförbundet Sveriges museer, följer upp samarbetet från vårmötet 2014.

11.00 – 12.00 | Inledande tankar: Kenan Malik

Den brittiske författaren, journalisten och forskaren Kenan Malik har under de senaste tjugo åren formulerat idéer om utvecklingen mot ett samhälle som karaktäriseras av mångfald och pluralism. Här talar han om det paradigmskifte som skett i dagens samhälle; förhållandena mellan identitet, migration, kulturarv och uppfattningar om tillhörighet och samhörighet. Han reflekterar även över kulturellt ägarskap och om vi i vår strävan mot pluralism riskerar att återskapa nya former av essentialistiska uppfattningar?

Kenan Malik, författare och debattör
Qaisar Mahmood, chef för Riksantikvarieämbetets kulturmiljöavdelning, ställer frågor

Föreläsningen hålls på engelska.

12.00 – 13.00 | Lunch

13.15 – 14.00 | Kulturarv och rörliga identiteter i Europa

Människor och idéer förflyttar sig allt snabbare över gränser och våra behov av att manifestera identitet och tillhörighet med kopplingar till kulturarv och platser får nya innebörder. Tillvaron kan då uppfattas som mer komplex. Ett av kulturmiljöarbetets uppdrag är att bidra till utvecklingen av ett hållbart och demokratiskt samhälle. Hur kan kulturmiljöarbetet skapa förutsättningar för människor att ”kulturarva”, att röra sig fritt mellan identiteter och skapa öppna och tillåtande miljöer?

Medverkande:
Kenan Malik, författare och debattör
Arna Mackic, arkitekt och debattör
Maria Jansén, ordförande för Riksförbundet Sveriges museer

Riksantikvarie Lars Amréus ställer frågor.

Föreläsningen hålls på engelska. 

14.15 – 15.00 | Kaffe och mingel

15.00 – 15.45 | Informationstavla eller måltavla – hur skyltas kulturarv?

Vi ser ständigt nya fall av kulturmiljöer som plundras som en del i pågående väpnade konflikter, där ödeläggelsen av världsarvsstaden Palmyra är ett aktuellt exempel. Förstörelse och plundring av kulturarv är ett sätt att utplåna historiska spår; de krokar på vilka vi kan hänga upp våra uppfattningar och berättelser om kulturarv, identitet och hemvist. Vem har rätt att förstöra eller bevara i ett samhälle där förändringen är lika giltig som det statiska tillståendet och konserverandet? Hur kan vi komma bort från krav på ägarskap och ursprung och istället etablera framgångsrika samarbeten för att motverka de processer som leder till att kulturarv används som måltavla i politiska och religiösa konflikter?

Medverkande:
Elene Negussie
, världsarvssamordnare Region Gotland
Hans Ruin, professor i filosofi vid Södertörns högskola
Mattias Legnér, professor i kulturvård vid Uppsala universitet
Knut Weibull, överantikvarie vid Riksantikvarieämbetet

Samtalsledare: Johanna Koljonen, Höstmötets moderator

15.45 – 16.15 | Paus

16.15 – 17.00 | Som man ropar i skogen får man svar

Här förflyttar vi oss från det globala perspektivet till ett samtal om skogens kulturlandskap och dess relevans för oss som lever i Sverige idag. Vad är det som gör att vissa spår från historien känns angelägna och andra inte – till exempel en kolbotten eller den blandade gammelskogen? Skogen, liksom dagens samhälle, karaktäriseras av förändring. Hur kan man kvalitetssäkra de spår från historien som medvetet eller omedvetet väljs bort och försvinner?

Medverkande:
Björn af Kleen, journalist och författare
Sven-Olov Karlsson, journalist och författare
Eva Myrdal, arkeolog och senior forskare, Statens museer för världskultur

Samtalsledare: Maciej Zaremba, debattör och författare

17.00 – 17.35 | Utmärkelsen Årets kulturmiljökommun och Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj

Utmärkelse ”Årets kulturmiljökommun” presenteras

Priset är ett pilotprojekt i samarbetet för regional utvecklingssamverkan med Västernorrland, Västra Götaland och Skåne. Kommunerna Kramfors, Landskrona och Trollhättan tilldelas 2015 års pris för att de enligt motiveringen ”bedriver ett angeläget kulturmiljöarbete i sina kommuner och som kan inspirera andra kommuner”.

Årets förtjänstmedaljör tillkännages

Riksantikvarieämbetet delar varje år ut Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj till någon eller några som gjort förtjänstfulla insatser för kulturmiljön. Vem eller vilka tillkännages under Höstmötet och priset delas ut till årets vinnare.

 

17.35 – 17.45 | Tack för idag

Lars Amréus och Johanna Koljonen reflekterar över dagen och informerar oss om kvällen och morgondagens program.

Alla konferensdeltagare välkomnas därefter att avsluta konferensens första dag med mingel och en drink.

19.00 – 24.00 | Middag

Kvällen avslutas med middag i Eventsalen för dig som har gjort tillvalet middag i samband med din anmälan.

 

 


Tillbaka till tisdag 10 november
Fortsätt till torsdag 12 november

Bildkollage
Övre raden från vänster: Johanna Koljonen (Foto: Privat_copyright), Maceij Zaremba (Foto: Paul Hansen_copyright), Arna Mackic (Foto: Privat_copyright), Mohamed Gohar (Foto: Mazen Ashraf_copyright), Elene Negussie (Foto: Erika Sköldefors), Hans Ruin (Foto: Cato Lein).
Nedre raden från vänster: Kenan Malik (Foto: Privat_copyright), Björn af Kleen (Foto: sofia-runarsdotter_copyright), Björn Säfsten (Foto: Chrisander Brun_copyright), Anna Jörngården (Foto: Doron Galili), Ronald Rietveld (Foto: Privat_copyright), och Mattias Legnér (Foto: Karl Melander_copyright). Där inget annat anges gäller CC BY.

 

Dela sidan på