Tisdag 10 november

Höstmötes första dag bjuder vi på gemensamma utflykter till inspirerande platser som relaterar till årets tema och som kan skapa dialog mellan mötesdeltagarna. Därefter är välkomnar vi till ett kvällsmingel för dig som vill passa på att nätverka med nya och gamla bekanta från olika samhällsområden och delar av landet.

Program för Riksantikvarieämbetes Höstmöte 2015, med reservation för ändringar.

13.00 | Utflyktsdag

Utflyktsdagen startar kl. 13.00 och avslutas senast kl. 17.00. Det blir både utflykter och studiebesök att välja bland. Först till kvarn gäller. På några alternativ reser vi med buss, i andra finns det en samlingsplats att själv ta sig till. Därefter välkomnas alla utflyktsdeltagare och anslutande konferensdeltagare till ett gemensamt mingel mellan kl. 18.00 och 20.00.

 1. Kulturarv som resurs – ekonomiskt och socialt

Wenngarn slott utanför Sigtuna är ett exempel som visar hur kulturmiljöer kan bli relevanta för människor i området och även engagera tusentals nya besökare. Vi gör en bussutflykt till Wenngarns slott 40 minuter från Stockholm där entusiasten och kulturarvsentrepenören Olle Larsson, som arbetat med historiska byggprojekt sedan 1995, leder oss runt bland områdets över 70 byggnader och parker. Olle Larsson menar att byggnadernas historia – vad som skett på platsen – kan värderas och skapa nya användningsområden med fokus på funktion och samhällsnytta och ekonomisk hållbarhet. Fastigheten på 35 ha med byggnader från olika tidsepoker har en historia som spänner över 1000 år. Fram till hösten 2013 var området i förfall och idag är det förvandlat till ett framtidssamhälle sjudande av aktiviteter av alla de slag.

Arrangör: Olle Larsson (Sisyfos Fastighetsförädling)
Mötesplats 13:00: Bussen avgår från Quality Hotel Friends.

 

2. Folkhemsturen – en urban safari i veteranbuss

Folkhemsturen är en alternativ och spännande kunskapsresa med guide genom 1900-talets Stockholm. Vi gör nedslag vid intressanta platser i Västerort; Södra Ängby, Norra Ängby, Stora Mossen och kronan på det svenska modernistiska verket – Vällingby. Vilken kamp har pågått där? Vilka människor och rörelser har format detta område, detta samhälle? Resan sker med en veteranbuss från Svenska Omnibusföreningen, en förening som arbetar för att främja intresset för busstrafik och inte minst att bevara och iordningställa intressanta veteranbussar. Självklart får vi även en ”retrofika” på vägen.

Arrangör:
Folkhemsturen
Mötesplats 13:00: Bussen avgår från Quality Hotel Friends.

 

3. I historiens arkiv – vilka spår finns hos Stadsarkivet

Vi gör ett studiebesök hos Stadsarkivet. Där berättar stadsarkivarie Lennart Ploom om Världsminnet med bygglovshandlingar och ritningar som skildrar hur en huvudstad utvecklats från tidigt 1700-tal till sent 1900-tal. Ett exempel på kulturarv som i väldigt hög utsträckning påverkat samhällsutvecklingen för hur Stockholm ser ut idag. Vi får också en tur i Stadsarkivets magasin där arkivpedagog Kettil Mannerheim ger oss en inblick i hur arkiven skildrar några personöden bland dåtidens migranter och hemlösa. Vilken bild ger arkiven deras liv? Och vad tiger arkiven om?

Arrangör: Stockholms stadsarkiv
Mötesplats 13:00: Samling vid Kungsklippan 6, på Kungsholmen

 

4. Slakthusområdet – Kött, blod och kultur

Slakthusområdet i Stockholm är ett levande kulturarv där det pågått livsmedelshantering i över hundra år. Miljön är i stora delar intakt från 1912 och utgör ett spännande exempel på den tidens mest moderna arkitektur. Området står idag inför stora förändringar. Här skall en ny stadsdel växa fram, med bostäder och nya funktioner. Etnolog Susanne Höglin och bebyggelseantikvarierna Sebastian Ulvsgärd och Per Olgarsson tar oss med i ett växelspel mellan kötthantering och kulturverksamhet, byggnader och människor. Under vandringen får vi veta mer om platsens kulturliv och områdets spännande bebyggelsehistoria. Vilka röster blir hörda i stadsomvandlingsprocesser och vilka metoder kan vi använda oss av i värdering av kulturmiljöer? Vi avslutar vandringen med fika och bildvisning.

Arrangör: Stadsmuseet i Stockholm
Mötesplats 13:00: Samling vid Slakthusplan, skylten ”Slakthusområdet”. T-bana Globen.

 

 

18.00 – 20:00 | Kvällsmingel

Vi återkommer om lokal
Under minglet bjuds du på enklare tilltugg och det finns dryck till självkostnadspris. För er som bokat boende på Quailty Hotel Friends kommer det att finnas hyrda bussar som tar er direkt till Friends efter kvällsminglet.

 


Fortsätt till onsdag 11 november
Fortsätt till torsdag 12 november

Dela sidan på