Deltagare Samlingsforum 2016Foto: Andrei Alexa (CC BY)

Samlingsforum

Välkommen till Samlingsforum – ett nätverk för alla som arbetar med samlingsförvaltning. En gång per år arrangeras ett seminarium för utbyte av erfarenheter och diskussion av aktuella ämnen.

Bakgrunden till Samlingsforum är ett brett uttryckt önskemål om bättre möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan professionella samlingsförvaltare.

Läs mer om Samlingsforum här.

Kontakt: Gabriella Ericson, tfn. 08-5191 8575, gabriella.ericson@raa.se

Dela sidan på