Arkeologi, geologi och biologi. Gränslösa lundaforskare berättar om nytt och gammalt.

Är du intresserad av att få en inblick i riktigt specialiserad arkeologi? Att lära dig mera om hur  metoder inom geologi och biologi ger nya bilder av vårt äldsta förflutna? Då skall du besöka LUX  på Lunds universitet på Arkeologidagen!

Datum: Söndagen den 26 augusti

Tid:

Program

Arkeologi har varit snabb på att snappa upp nya tekniska och naturvetenskapliga metoder som C14-datering, DNA-analys, satellitbildsanalys, röntgenfotografering mm mm. Detta har givit nya inblickar i människans äldsta historia och hjälper oss att ställa nya frågor till det komplexa arkeologiska källmaterialet.

På Lunds universitet finns flera forskare som är är specialiserade arkeologer, och som jobbar på – eller tillsammans med – något av lärosätets många naturvetenskapliga laboratorier. Denna söndag får du träffa några av dessa personer. De kommer ge dig en  personlig inblick i deras vardagsliv som forskare och berätta om de frågor som de brinner för.Denna eftermiddag kommer du lära dig mer om flygande proteiner, om stenåldersstubbar, om slaggklumpar från järnåldern, och om fängslat ljussken från Egyptiska gravar! Efter varje kort föreläsning finns det möjlighet att ställa frågor.

Hålltider för programpunkter:

13:00 - 13:30 Biogeoarkeologi. Ett dåligt namn på en bra blandning. Stenåldersforskaren Björn Nilsson berättar om naturvetenskap och arkeologi utifrån sin forskning på bottnen av Östersjön.

13:30 - 14:00 Träd, Ved och Trä. Hans Linderson, föreståndare för Nationella laboratoriet för vedanatomi och dendrokronologi, berättar om hur vedmaterial kan hjälpa arkeologer.

14:00 - 14:30 Paus och möjlighet att prata med forskarna

14:30 - 15:00 Laser, gaser, proteiner och gamla ben – Zooarkeologi med masspektrometri (ZooMS). Erika Rosengren, som är nyantagen doktorand, berättar om sitt spännande projekt som kan revolutionera zooarkeologin.

15:00 - 15:30 Arkeometallurgisk analys av järnhanteringens avfallsmaterial - en källa till kunskap om järnålderns hantverk. Andreas Svensson, doktorand, berättar om spännande fynd och forskning från Skåne och Blekinge.

15:30 - 16:00 Riddles in the dark: using optically stimulated luminescence dating to cast light upon ancient chronologies (hålles på engelska). Forskaren och egyptologen berättar om spännande tekniker som kastar ljus över vår äldsta historia.

Besöka

Adress: LUX, Helgonavägen 3, Lund

Landskap: Skåne

Tillgänglighet:

Föreläsningslokalen är ej utrustad med hörslinga. Högtalarutrustning finns. Ledspår för synskadade finns, samt handikappanpassade toaletter på samma våningsplan. Hiss eller trappa behöver ej användas.

Kontakt

Kontaktperson: Björn Nilsson

Telefon/Mobiltelefon: 076-1470172

E-post: bjorn.nilsson@ark.lu.se

Arrangörer: Institutionen för Arkeologi och antikens historia, Lunds universitet

Länk till webbplats: http://www.ark.lu.se

  • Skriven av: Maria Jansson
  • Publicerad:
  • Uppdaterad: