Tre forntidsfigurer hittade i Rydebäck.
Tre forntidsfigurer hittade i Rydebäck. Foto: ( CC BY)

Introduktion till arkeologi för barnfamiljer med prova på-möjligheter, Rydebäck

Arrangemanget är intresseväckande där barnen och deras föräldrar får veta mera om arkeologi.

Vi vill passa på att ge en generell information om arkeologi för Rydebäcksborna och övriga intresserad.

En mängd stenåldersverktyg, husgrund, gravar med mera har funnits omkring Rydebäck. Museiföreningen i Rydebäck samlar därför erfarenheten och saker för att ge samhället en identitet – långt bortom det moderna samhället.

Prova på-aktiviteter:  Vi lyfter fram olika aspekter i arkeologi med visning av hur man bearbetade naturen för att få användbar verktyg. Vi ger exempel på olika lek och möjlighet att framställa musik långt innan Kristi Födelse. Och exempel på olika gravsätt.

Arkeologisk utgrävning kan finnas på plats i mikroformat med bruk av leksakslera.

Vi har fått stöd av olika arkeologi experter och dagen blir avstamp för att bilda arkeologibarngrupper.

Grundinformation ges under dagen om fortlöpande barn arkeologikurser med start lördagen den 21 september. Varje kurs har tre träffar med två veckors mellanrum och högst 14 barn i varje grupp.

Information beskrivande hur vi kommer att arbeta med ungdomsgrupperna ges med röst förstärkare så alla får ta del av det även om man tittar på annat under tiden

Dagen är uppbyggd på en ”dropp-in” bas och samtidigt finns även möjlighet att besöka en stor utställning om Rydebäcks historia i den lokala idrottsföreningens klubbstuga – Se vägbeskrivning etc. på Riksantikvarieämbetets Kulturarvsdagar då utställning visas upp även under Kulturarvsdagarna den 7 och 8 september.

Besöksinformation

Kontakt

Kontaktperson: Jenny Aspenberg, 0rdförande i Rydebäcks museiförening.

Telefon/Mobiltelefon: 042-22 20 39 / 0737-46 23 24

E-post: info@rydebackshistoria.com

Arrangörer: Rydebäcks museiförening.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: