Husbyborg i Tierp, inte bara en ruin

Kapell- eller kyrkoruinen i Husbyborg skymtas från den gamla E4:an. Innanför ruinens murar gjordes en arkeologisk undersökning 1971.

Här hittades spännande lämningar efter ombyggnaden av kyrkan, skelett från 1000–1100-talet och fynd från bronsålder. Upplandsmuseets arkeolog kommer att berätta om platsens historia som åter aktualiserades i samband med en undersökning 2020.

Husbyborg ligger ca 8,5 km söder om Tierps samhälle, längs väg 600, nära Gryttjom. Följ skylt Kyrkoruin från väg 600.

Söndagen den 30 augusti - kl. 11:00-12:00

Besöksinformation

Adress: Husbyborg, Tierp

Landskap: Uppland

Tillgänglighet:

Vid Husbyborg finns parkeringsmöjligheter, men antalet parkeringsplatser är begränsade. Kyrkoruinen nås lätt via grusade gångar som finns nära väg. (Upplandsmuseet ansvarar ej för parkeringsplatser eller tillgängligheten.)

Mer information finns på: https://www.upplandsmuseet.se/

Kontakt

Kontaktperson: Anna Ölund

Telefon/Mobiltelefon: 0702-05 30 36

E-post: anna.olund@upplandsmuseet.se

Arrangörer: Upplandsmuseet - Länsmuseum för Uppsala län https://www.upplandsmuseet.se/

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: