På jakt efter Rosendals försvunna slottspark

Varmt välkomna på en trädgårdsarkeologisk vandring i Karl XIV Johans fotspår på Kungliga Djurgården!

Under vandringen berättar vi om det omfattande detektivarbete som pågått sedan jubileumsåret 2018, då ätten Bernadotte firade 200 år på svenska tronen, som kommer ligga till grund för en framtida restaurering och upprustning av Rosendals slottspark. Under våren 2019 genomfördes en trädgårdsarkeologisk utgrävning i slottsparken under ledning av Statens historiska museer. Vid utgrävningen framkom ny spännande kunskap om Karl XIV Johans slottspark, som visade sig ligga endast 20 cm under dagens marknivå.

Caroline Särnqvist, byggnadsantikvarie på Kungl. Djurgårdens förvaltning, och Jonas Berglund, landskapsarkitekt på Nivå Landskapsarkitektur, berättar om hur trädgårdsarkeologi som metod använts i detta spännande parkprojekt!

Mötesplats för vandringen är grusplanen framför Rosendals slott. Vandringen pågår i cirka 50 minuter vid två tillfällen, kl. 11:00 och kl. 13:00. Max 15 personer per tillfälle, ingen föranmälan krävs och vandringen är kostnadsfri.

Söndagen den 30 augusti - kl. 11:00-14:00

Besöksinformation

Tillgänglighet:

Vandringen äger delvis rum i svårtillgänglig terräng. Toalett finns att tillgå i slottsparken.

Kontakt

Kontaktperson: Caroline Särnqvist

Telefon/Mobiltelefon: 072-241 65 85

E-post: caroline.sarnqvist@royalcourt.se

Arrangörer: Kungl. Djurgårdens förvaltning

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: