Runstenen i Gillberga, Tierp

Gillbergastenen U 1146 står invid bygatan i Gillberga öster om Tierp. Landskapet är mycket vackert med det uppbrutna odlingslandskapet i Tämnaråns dalgång.

Här berättar Upplandsmuseets arkeolog om runstensresandet i Uppland och om Gillbergastenens ovanliga ornamentik och språk. Stenen är också ett exempel på den kuturmiljövårdsproblematik som runstenar utgör, och som Upplandsmuseets sedan några år arbetar med.

Gillberga ligger 1,5 km öster om Tierps samhälle. Från väg 292 svänger du av mot Skämsta och fortsätter vidare mot Gillberga.

Söndagen den 30 augusti - kl. 14:00-15:00

Besöksinformation

Adress: Gillberga, Tierp

Landskap: Uppland

Tillgänglighet:

Bygatan i Gillberga är trång, men det plats finns för ett tiotal bilar längs med vägen. Därav begränsade parkeringsmöjligheter. Promenadavstånd från Tierp. Upplandsmuseet ansvarar ej för parkeringsplatser eller tillgängligheten.

Mer information finns på: https://www.upplandsmuseet.se/

Kontakt

Kontaktperson: Anna Ölund

Telefon/Mobiltelefon: 0702-05 30 36

E-post: anna.olund@upplandsmuseet.se

Arrangörer: Upplandsmuseet - Länsmuseum för Uppsala län. https://www.upplandsmuseet.se/

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: