Trädgårdsodling i Uppåkra under järnåldern. Upplev Uppåkras gröna historia!

Under Arkeologidagen erbjuder vi guidade visningar av fornlämningen i Uppåkra med ett speciellt tema dagen till ära. Förutom allmän visning och arkeologiskola för hela familjen, håller vi en särskild temavisning ”Trädgårdsodling i Uppåkra under järnåldern”.

Under denna visning upplever vi järnålderns Uppåkra tillsammans genom smaker och dofter. Visningen har sin upprinnelse i ett speciellt projekt finansierat av Microsofts ChangeX Grow Buddy, där vi odlar och förmedlar om kulturhistoriska trädgårdsväxter från järnåldern.

Lilla Trädgårdscaféet har ett smaskigt specialerbjudande som ni inte får missa.
Välkomna!

Program

Lilla Trädgårdscaféet håller öppet 10-16

  • Under dagen kan ni förutom att ta del av guidade visningar gå tipspromenad och på egen hand och med olika sinnen lära er mer om kulturhistoriska växter med rötter i järnålderns Uppåkra.
  • Vi har markerade kösystem på området och hjälps åt att följa Folkhälsomyndigheternas rekommendationer. Antal besökare per visning kan begränsas med kort varsel- då är det först till kvarn som gäller!

10.30-11.30  Allmän visning
Guidad visning av fornlämningen tillsammans med en arkeolog och vetenskapspedaog.11.45-12.45 Temavisning ”Trädgårdsodling i Uppåkra under järnåldern”.

11.45-12.45 Specialtema: ”Trädgårdsodling i Uppåkra under järnåldern”.
Upplev Uppåkras gröna historia!

13.15-14.00 Familjevisning. Arkeologiskola
Visningen riktar sig till barnfamiljer och innefattar grävmoment där ni även har möjlighet att hitta riktiga arkeologiska fynd. På så sätt har ni chansen att bidra till Uppåkras historia!.

14.45-15.45 In English: Guided Tour
Guided tour of the site with an archaeologist. Special theme : Pre-historic gardening in Uppåkra.

Uppåkra Arkeologiska Center är en allmännyttig stiftelse som har till ändamål att främja arkeologisk, kulturhistorisk, museal och kulturell verksamhet i anslutning till fornlämningarna i Uppåkra. Med sådan verksamhet förstås bl.a. arkeologiska undersökningar, information, utställningar, utbildning och andra aktiviteter som främjar fornhistorisk forskning. Stiftelsens verksamhet ska bedrivas med beaktande av såväl allmänhetens som den vetenskapliga forskningens intresse av de förhistoriska och historiska bosättningarna i Uppåkra. Stiftelsen ska verka för ökad kunskap om fornlämningarna och förståelse för värdet av dessa även i ett internationellt perspektiv.

Söndagen den 29 augusti - kl. 10:00-16:00

Besöksinformation

Adress: Stora Uppåkravägen 101, Staffanstorp

Landskap: Skåne

Tillgänglighet:

Ramp  finns till toalett i Lilla trädgårdscaféet. Visningarna går längst ett gångstråk (grus) på fornlämningen framkomlig med rullstol och barnvagn.

 

Mer information finns på: http://www.uppakra.se

Kontakt

Kontaktperson: Sofia Winge

Telefon/Mobiltelefon: 0734-29 53 53

E-post: sofia.winge@uppakra.se

Arrangörer: Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center Lilla Trädgårdscaféet  Uppåkras vänner

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: