Fornborgen Broborg

Broborg är en av Upplands mest imponerande fornborgar. Här berättar Upplandsmuseets arkeolog om borgens historia och om den forntida Långhundraleden, där man kunde ta sig från Åkersberga ända in till Gamla Uppsala. Man får också höra berättelsen om vikingadottern Grimsa, som enligt sägnen är begravd i närheten.

Broborg ligger ca 12 km öster om Knivsta. Följ skylning Fornborg från väg 77.

Söndagen den 30 augusti - kl. 14:30-15:30

Besöksinformation

Adress: Broborg, Knivsta

Landskap: Uppland

Tillgänglighet:

Fornborgen ligger på en kulle i blockig morän och har därför begränsad tillgänglighet. Parkeringsplatser finns, men antalet parkeringsplatser är begränsade. (Upplandsmuseet ansvarar ej för parkeringsplatser eller tillgängligheten.)

Mer information finns på: https://www.upplandsmuseet.se/

Kontakt

Kontaktperson: Anna Ölund

Telefon/Mobiltelefon: 0702-05 30 36

E-post: anna.olund@upplandsmuseet.se

Arrangörer: Upplandsmuseet - Länsmuseum för Uppsala län. https://www.upplandsmuseet.se/

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: