Hur lever en bondefamilj för 1000 år sedan

Välkommen att besöka en rekonstruerad bondgård från 1000-talet.

På gården finns grisar, höns och får och vi visar och berättar hur en bonde levde under vikingatid. I de närmaste omgivningarna finns flera runstenar, gravar och andra fornlämningar från bronsålder och framåt.

Visningen startar klockan 11.00 och pågår till ca 12.00. Gården är öppen 10.00-16.00.

Söndagen den 27 augusti - kl. 10:00-16:00

Besöksinformation

Adress: Ryttargatan 274, Upplands Väsby

Landskap: Uppland

Tillgänglighet:

En allmän parkering finns ca 300 meter från gården. Asfalterad gångväg leder fram till gårdens grind där det sedan är en mindre grusad väg.

På gårdstunet där de rekonstruerade husen står är det naturmark med delvis sluttande och stenig gräsmatta. En rullstolsanpassad holken-toalett finns på gården i närheten av ingången.

Mer information finns på: http://www.upplandsvasby.se/gunnes

Kontakt

Kontaktperson: Gunnes gård

Telefon/Mobiltelefon: 08-5909 70 00

E-post: gunnes.gard@upplandsvasby.se

Arrangörer: Upplands Väsby kommun/ Gunnes gård

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: