Trädgårdsarkeologi i Rosendals lustpark

Varmt välkommen på en trädgårdsarkeologisk visning i Rosendals lustpark! Sedan 2018 har Kungl. Djurgårdens förvaltning låtit lustparken genomgå en restaurering och upprustning.

Den vackra lustparken anlades på Södra Djurgården i anslutning till Rosendals slott under 1800-talets första hälft av Karl XIV Johan.

Som en del i kunskapsuppbyggnaden inför de fysiska åtgärderna har flera trädgårdsarkeologiska undersökningar utförts i området av Arkeologerna vid Statens historiska museer. Undersökningarna har gett ny och värdefull kunskap om lustparkens historiska uppbyggnad och utveckling.

Under hösten/vintern 2022 och våren 2023 utfördes nya utgrävningar i tidigare outforskade delar av parken kring slottskullen, där lustslottet är beläget. I samband med årets arkeologidag berättar medarbetare från Kungl. Djurgårdens förvaltning och Arkeologerna om projektet och visar de senaste upptäckterna som legat dolda under mark.

Mötesplats är grusplanen framför Rosendals slotts entré kl.13.00. Visningen tar cirka 40 minuter och är kostnadsfri. Ingen förbokning krävs.

Varmt välkommen!

Söndagen den 27 augusti - kl. 13:00-14:00

Besöksinformation

Adress: Rosendalsvägen 41, Stockholm

Landskap: Uppland

Tillgänglighet:

Tillgängligheten är begränsad. Bra skor rekommenderas.

Möjlighet finns för bil och färdtjänst att köra till Rosendal via Djurgårdsbrunnsbron. Parkering finns i anslutning till Rosendals trädgård.

Tillgång till toalett och RWC finns.

Kontakt

Kontaktperson: Caroline Särnqvist

Telefon/Mobiltelefon: +46 722 41 65 85

E-post: caroline.sarnqvist@kungahuset.se

Arrangörer: Kungl. Djurgårdens förvaltning

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: