Blåhjon – Callidium violaceum

Påträffas ofta vid vedstaplar, vid sågverk och nybyggda trähus. Lever under torr bark.

Om insekten

Finns i hela Norden utom på Island och allra längst i norr.

Vuxen

Skalbaggen är 10-15 mm lång. Färgen är mörkblå och skimrande och har antenner som är ca 2/3 av kroppslängden.

Larven

Larven är 10 till 18 cm lång och vitaktig. Huvudet har ett par punktögon. Larven är svår att skilja från husbockens larver. Gnager breda platta gångar i ytveden under barken och efterlämnar tvåfärgat gnagspån.

Blåhjon – Callidium violaceum Foto: (CC BY)

Levnadsbetingelse

Äggen läggs mellan barken och veden på barrträd, och några centimeter in i så kallade puppkammare. Larven gnager av både bark och ved. Den lever enbart på virke med bark och på döende, döda eller redan fällda träd.

Skador

Gör breda slingrande gånger ytligt nära barken samt flyghål när skalbaggen gnager sig ut. Är ofta inte en fara för konstruktionen men kan ge ytliga skador. De kan även gnaga igenom plattor av annat material som täcker virket, inte ens blyplattor står emot käkarna på de vuxna skalbaggarna.

Förebyggande åtgärder

Rengöring och uppsikt över föremålen. För konstruktioner i trä bör dessa barkas av innan användning.

Att upptäcka angrepp

Skalbaggarnas flyghål är ca 3×6 mm ovala hål med ovala kanter. Mellan barken och virket kan man se breda och slingrande gångar samt borrmjöl av både ljusa och mörka partiklar.

Åtgärder vid angrepp

För att undvika angrepp från blåhjon inomhus kan man ta bort barken eller helt undvika bark på nytt konstruktionsvirke.

I sista hand använd kemisk bekämpning, kontakta skadedjursfirma.

Namn på olika språk

Latin: Callidium violaceum
Danska: violbuk
Norska: Blåbukk
Finska: –
Engelska: Callidium violaceum
Tyska: Blauer Scheibenbock