Driftinformation

Nertid K-samsök 2021-12-17

Nertid K-samsök 2021-12-17
P.g.a. en akut och oundviklig säkerhetsåtgärd kommer K-samsöks API att vara nere i mellan två och tre timmar fr.o.m. 13:00 idag 2021-12-17. Vi beklagar att det här meddelandet går ut med kort varsel. Efter nertiden kommer en omindexering av alla poster att ske över ett par dygn, vilket kan leda till att sökresultat är inkompletta och/eller att URI:er inte är upplösbara periodvis under denna tid.
Alla tjänster som bygger på K-samsöks API kommer att påverkas, inkl. Kringla och Runor.
Om ni upplever fortsatt problem med API:et eller URI-upplösning efter omindexeringen (d.v.s. fr.o.m. c. 2021-12-20) hör gärna av er till oss.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: