Driftinformation

Planerat driftavbrott K-samsök 2023-01-18

I samband med sökindexoptimering planerar vi för ett kort driftavbrott strax efter 16:00 CET 2023-01-18.

Själva avbrottet kommer att vara bara ett par minuter, men sökindexet kommer därmed att tömmas och samtliga datamängder i K-samsök kommer sedan att indexeras om. När sökindexet är tomt kommer tjänsten att svara med en tom träfflista på alla sökfrågor. Träfflistan kommer att fyllas på gradvis över tid i takt med att datamängderna omindexeras.

En sådan totalomindexering kommer att ta flera timmar och kommer att genomföras under natten. Vi ska dock börja med att indexera om poster för lämningar, runinskrifter och arkivbilder, då vi vet att det finns flera tillämpningar som bygger primärt på just dessa datamängder. API-anrop med sökningar på dessa datamängder förväntas därmed få kompletta träfflistor redan under de närmsta timmarna omedelbart efter driftavbrottet.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: