Driftinformation

Planerat driftavbrott K-samsök 5:e juli 2022

I samband med sökindexoptimering planerar vi för ett kort driftavbrott strax efter 17:00 CEST 2022-07-05. Själva avbrottet kommer att vara bara ett par minuter, men sökindexet kommer därmed att tömmas, och samtliga datamängder i K-samsök kommer sedan att indexeras om.
När sökindexet är tom kommer tjänsten att svara med en tom träfflista på alla sökfrågor. Träfflistan kommer att fyllas på gradvis över tid i takt med att datamängderna omindexeras.
En sådan totalomindexering kommer att ta flera timmar, och kommer att genomföras under natten. Vi ska dock börja med att indexera om poster för lämningar, runinskrifter, och arkivbilder först, då vi vet att det finns flera tillämpningar som bygger primärt på just dessa datamängder. API-anrop med sökningar på dessa datamängder förväntas därmed få kompletta träfflistor redan under de närmsta timmarna omedelbart efter driftavbrottet.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: