Nyhetslista

Visar 1-3 av 3

 • Ny rapport om Förbifart Stockholm och Drottningholm

  Drottningholm. Världsarv i vintertid.

  Trafikverket planerar för två vägprojekt som berör Drottningholms slott som världsarv och statligt byggnadsminne: E4 Förbifart Stockholm och väg 261 (Ekerövägen). Onsdagen den 30 november presenterar Trafikverket en konsekvensbeskrivning av vägprojektens påverkan på världsarvets värden. Regeringen har godkänt förbifarten. Men

 • Om Förbifart Stockholm och Drottningholm

  Trafikverket planerar för två vägprojekt som berör Drottningholms slott som världsarv och statligt byggnadsminne: E4 Förbifart Stockholm och väg 261 (Ekerövägen). Onsdagen den 30 november 2016 presenterade Trafikverket en konsekvensbeskrivning av vägprojektens påverkan på världsarvets värden. Regeringen har godkänt förbifarten.

 • Förbifart Stockholm

  Riksantikvarieämbetets roll i projektet Förbifart Stockholm Riksantikvarieämbetet deltar på regeringens uppdrag i arbetet med planeringen av Förbifart Stockholm. Regeringens beslut om tillåtlighet till Förbifarten innebar nya förutsättningar för Riksantikvarieämbetets fortsatta arbete. Uppgiften är att samverka med Trafikverket för att hitta