Nyhetslista

Visar 1-2 av 2

  • Årets bidrag för Kulturarvs-IT fördelat

    Upplandsmuseet är ett av 20 museer som fått del av Kulturarvs-IT för digitalisering av material i samlingarna.

    Under 2017 fördelar Riksantikvarieämbetet över tio miljoner kronor i bidrag till Kulturarvs-IT för museer och andra kulturinstitutioner i hela Sverige. Pengarna ska användas för löner till arbetsledare för personer med funktionshinder. Sammanlagt har  20 institutioner  beviljats bidrag.  – Bidraget till