Nyhetslista

Visar 1-3 av 3

 • Museidialogen går in i ny fas

  Seminarium på Gotlands Museum under Almedalsveckan.

  Under våren har Riksantikvarieämbetet drivit en dialog med museisektorn i Sverige. Målet har varit att hämta in synpunkter, önskemål och behov inför att Riksantikvarieämbetet fått ett samlat ansvar för museifrågor av Sveriges riksdag. Till hösten fortsätter dialogen och det viktiga

 • Nu startar Museidialogen

  Ulrika Mebus.

  Inför Riksantikvarieämbetets utökade uppdrag som central museimyndighet kommer Museidialogen att genomföras under våren. Ulrika Mebus har i uppdrag att samtala med museerna omkring deras önskemål och behov av stöd. I lagrådsremissen Kulturarvspolitik föreslår regeringen att Riksantikvarieämbetet skall ges ett samlat

 • Museidialogen

  Seminarium på Gotlands Museum under Almedalsveckan.

  I propositionen Kulturarvspolitik föreslog regeringen att Riksantikvarieämbetet skulle ges ett samlat ansvar för museifrågor. I uppdraget ingår att främja utveckling och samarbete på museiområdet liksom att samla in och förmedla kunskaper. Myndigheten skall också erbjuda teknik- och metodstöd till museer.