Nyhetslista

Visar 1-10 av 10

 • Bilaga 2: Värderingsschema

  Stöd för museer i gallringsprocessen – Innehåll Bakgrund och inledning | Ordförklaringar | Förutsättningar för gallring | Planering | Genomförande | Gallringsbeslut | Avyttring | Dokumentation och avslut | Checklista för gallringsprocessen | Litteraturlista | Bilaga 1 | Bilaga 2 Exempel på hur ett värderingsschema kan sättas upp. Se även lästipsen för fler metoder och exempel. Klicka på tabellen för att se den i

 • Bilaga 1: ICOMs etiska regler

  Stöd för museer i gallringsprocessen – Innehåll Bakgrund och inledning | Ordförklaringar | Förutsättningar för gallring | Planering | Genomförande | Gallringsbeslut | Avyttring | Dokumentation och avslut | Checklista för gallringsprocessen | Litteraturlista | Bilaga 1 | Bilaga 2 Utdrag från ICOMs etiska regler Princip: Museers uppdrag är att förvärva, bevara och främja sina samlingar som ett bidrag till skyddet av

 • Genomförande

  Stöd för museer i gallringsprocessen – Innehåll Bakgrund och inledning | Ordförklaringar | Förutsättningar för gallring | Planering | Genomförande | Gallringsbeslut | Avyttring | Dokumentation och avslut | Checklista för gallringsprocessen | Litteraturlista | Bilaga 1 | Bilaga 2 Foto: Riksantikvarieämbetet (CC BY) Samla ihop objekten fysiskt Besluta vilka delar av samlingen som ska ingå i gallringsprocessen. Utgångspunkten kan till exempel

 • Gallringsbeslut

  Stöd för museer i gallringsprocessen – Innehåll Bakgrund och inledning | Ordförklaringar | Förutsättningar för gallring | Planering | Genomförande | Gallringsbeslut | Avyttring | Dokumentation och avslut | Checklista för gallringsprocessen | Litteraturlista | Bilaga 1 | Bilaga 2 Foto: Riksantikvarieämbetet (CC BY) Efter urvalsprocessen avgörs om objektet ska behållas eller avyttras. Ny information kan ha tillkommit under processens gång som

 • Stöd för museer i gallringsprocessen

  Gallring är en del i ansvarsfull samlingsförvaltning men är ofta både juridiskt och etiskt komplicerad. Läs Riksantikvarieämbetets skrift om vad man bör tänka på i gallringsprocessen. Foto: Riksantikvarieämbetet (CC BY) Stöd för museer i gallringsprocessen – Innehåll Bakgrund och inledning |

 • Litteraturlista

  Stöd för museer i gallringsprocessen – Innehåll Bakgrund och inledning | Ordförklaringar | Förutsättningar för gallring | Planering | Genomförande | Gallringsbeslut | Avyttring | Dokumentation och avslut | Checklista för gallringsprocessen | Litteraturlista | Bilaga 1 | Bilaga 2 Assessing Museum Collections. Collection valuation in six steps. 2014. A. Versloot (red.). The Netherlands Cultural Heritage Agency, Amersfoort. Deaccessioning. Sharing Experiences from

 • Checklista för gallringsprocessen

  Stöd för museer i gallringsprocessen – Innehåll Bakgrund och inledning | Ordförklaringar | Förutsättningar för gallring | Planering | Genomförande | Gallringsbeslut | Avyttring | Dokumentation och avslut | Checklista för gallringsprocessen | Litteraturlista | Bilaga 1 | Bilaga 2 Förberedelser Säkerställ att det finns en övergripande skriftlig policy eller nedskrivna riktlinjer för samlingarna. Dessa bör innehålla ramar och förutsättningar för gallring

 • Dokumentation och avslut

  Stöd för museer i gallringsprocessen – Innehåll Bakgrund och inledning | Ordförklaringar | Förutsättningar för gallring | Planering | Genomförande | Gallringsbeslut | Avyttring | Dokumentation och avslut | Checklista för gallringsprocessen | Litteraturlista | Bilaga 1 | Bilaga 2 Foto: Riksantikvarieämbetet (CC BY) Det är viktigt att alla aspekter kring gallringsförfarandet dokumenteras och arkiveras så att det under arbetet och i

 • Avytting

  Stöd för museer i gallringsprocessen – Innehåll Bakgrund och inledning | Ordförklaringar | Förutsättningar för gallring | Planering | Genomförande | Gallringsbeslut | Avyttring | Dokumentation och avslut | Checklista för gallringsprocessen | Litteraturlista | Bilaga 1 | Bilaga 2 Foto: Riksantikvarieämbetet (CC BY) När ett beslut om deaccession har fattats bör museet besluta om avyttringsform. De mål med gallringen som ställdes

Gå till sida 1 (Denna sida), 2, 3. Nästa