Nyhetslista

Visar 1-1 av 1

  • Riksantikvarieämbetets regleringsbrev för 2017

    Framåt mot 2017. (Vägen mellan Tisselskog och Håverud.)

    Riksantikvarieämbetet har nu fått sitt regleringsbrev för budgetåret 2017. Regleringsbrevet är regeringens sätt att ange för myndigheten vilka mål och ekonomiska ramar som ska gälla för kommande år. Det innehåller de anslag som riksdagen beviljat för myndighetens verksamhet. Nu har