Nyhetslista

Visar 1-3 av 3

 • Endagskurser i tillgänglighet och kulturvärden i bebyggd miljö

  Järnåldersgravfältet Mala stenar

  Samverkansforum och Riksantikvarieämbetet finansierar en avgiftsfri kurs som ger dig inspiration, insikt och en djupare förståelse för tillgänglighetsarbetet. Dessutom ger kursen dig nödvändiga kunskaper och verktyg för att skapa tillgänglighet i praktiken. Under en heldag kommer föreläsare och utbildare fokusera på

 • Utbildning inom klimat och kulturarv

  Framsidan på broschyren om kursen Energi, klimat och kulturarv, från Uppsala universitet Campus Gotland

  Utbildningar inom klimat och hållbarhet har blivit allt vanligare men få fokuserar på energibesparingar i – och klimatanpassning av kulturmiljöer. Till hösten kommer en ny halvdistanskurs inom klimat och kulturvård på Konstvetenskapliga institutionen, Campus Gotland. Hur kan kulturhistoriskt värdefulla byggnader

 • Dags för anmälan till årets Höstmöte

  Höstmöte 2013

  Välkommen att anmäla dig till Riksantikvarieämbetets Höstmöte 2013. Nu har anmälan till Höstmötet öppnat. Årets möte går av stapeln i Solna/Stockholm och varar i dagarna tre. Temat är ”Kulturarvet i samhällsutvecklingen” och konferensen pågår tisdagen den 5 november till torsdagen