Logotyp för Europaåret för kulturarv 2018

Europaåret för kulturarv 2018

2018 står kulturarvet i hela Europa i fokus. EU-initiativet ”Europaåret för kulturarv 2018” lyfter pågående och planerade evenemang och projekt men är även tänkt att vara ett avstamp för nya transnationella samarbetsprojekt. Välkommen att delta med ditt projekt eller besök något av de många evenemang som arrangeras runtom i Sverige och i Europa under året.

Varje medlemsland i Europa presenterar under året högkvalitativa kulturarvsprojekt med syfte att visa bredden av kulturarvet och speciellt engagera unga människor. Riksantikvarieämbetet samordnar året i Sverige. EU har en gemensam kampanjsajt för året.

Medverkande aktiviteter

Ta del av aktiviteter, projekt och evenemang, som medverkar i Europaåret för kulturarv i Sverige här.

Anmäl ditt projekt eller evenemang

Arrangerar du en kulturarvskonferens? Filmvisning i en kulturmiljö eller kanske ett samarbetsprojekt om kulturarv och klimatförändringar? Eller teman som kunskapsöverföring, berättande, traditioner, musikarvet – projekt som bjuder in till att ta del av och dela kulturarvet.

Europaåret för kulturarv 2018 lyfter och belyser pågående och planerade kulturarvsprojekt och evenemang i hela Europa. Varje år genomförs och arrangeras en stort antal av högkvalitativa projekt i Sverige – anmäl ert projekt eller evenemang och ta del av vad andra medlemsländer gör under året. Speciellt sätts fokus på projekt som vänder sig till barn och unga.

I formuläret via länken nedan anmäler ni ert projekt och/eller evenemang. Frågorna bygger på EU:s kriterier för att delta i året. Alla projekt och evenemang som godkänts får använda logotypen för ”Europaåret för kulturarv 2018” (skickas per epost). Ditt projekt kommer sedan att presenteras på Riksantikvarieämbetets webbplats och på EU:s kampanjsajt för Europaåret för kulturarv 2018.

Anmäl ert projekt/evenemang här

Finansiering av projekt

Kreativa Europa är EU:s ramprogram för de kulturella och kreativa sektorerna. Kreativa Europa Kultur utlyser anslag till samarbetsprojekt under Europaåret för kulturarv 2018, det vill säga samarbetsprojekt mellan tre länder varav minimum två måste vara EU-medlemsländer. Samarbetsprojekten skall helst vara kopplade till något eller några av de tio teman som satts upp för Europaåret för kulturarv 2018 (se ovan). Anslaget skall uppmuntra och engagera kulturarvsaktörer i hela EU till att skapa aktiviteter under Europaåret för kulturarv 2018, stärka känslan av en europeisk gemenskap och främja kulturarvet som inspirationskälla för samtida konstnärligt skapande.

Sista ansökningsdag är den 18 januari. Länk till anslaget

 

Mer om Europaåret för kulturarv 2018

Nyheter om Europaåret

Europaåret i medier

 

Har du frågor om Europaåret? Se kontakt i toppen på sidan.

 

Tibor Navracsics, EU-kommissionär för utbildning, kultur, ungdom och idrott

”Vårt kulturarv är mer än minnet av vårt förflutna, det är nyckeln till vår framtid. Ett europeiskt år för kulturarvet blir en möjlighet att öka medvetenheten om den sociala och ekonomiska betydelsen av kulturarvet och främja den europeiska kompetensen inom området.”

 

Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker om Europaåret för kulturarv 2018 i sitt årliga linjetal:

”Jag har alltid kämpat för Europa. Ibland har jag lidit med och på grund av Europa och även tappat tron på det. Men i med- och motvind har jag aldrig tappat min kärlek till Europa. Men kärlek kommer sällan utan smärta. Kärlek till Europa, eftersom Europa och EU har uppnått något unikt i denna ofullkomliga värld: fred i och utanför Europa. Välstånd för många, om än inte för alla ännu. Detta är något vi måste komma ihåg under Europaåret för kulturarv. 2018 måste bli året då vi firar kulturell mångfald.”