Europaåret för kulturarv – aktiviteter

2018 står kulturarvet i hela Europa i fokus. EU-initiativet ”Europaåret för kulturarv 2018” lyfter pågående och planerade evenemang och projekt men är även tänkt att vara ett avstamp för nya transnationella samarbetsprojekt. På den här sidan listas de evenemang, projekt och aktiviteter som anmält sitt deltagande och som premierats med loggan för Europaåret för kulturarv.

Riksantikvarieämbetet är samordnare för Europaåret för kulturarv 2018. Vill du läsa mer om vad initiativet syftar till, vad vårt uppdrag innebär och och hur du kan anmäla egna aktiviteter – så hittar du all information under Aktuella frågor och uppdrag. Du kan också läsa mer på Europeiska kommissionens webbplats: European Year of Cultural Heritage 2018.

Medverkande projekt och aktiviteter

Fri utsikt över Östersjön: Basel och Europas Norden

Kulturarvet – nyckeln till framtiden

Kulturarvstrappan

Motives for moving

Nätverksträff Världsarv i Sverige Visby 2018

Digikult – digitalt kulturarv i praktiken

Den Nordiska Trästaden – kulturarv och stadsutveckling

World Heritage – Heritage in Progress Världsarv och interkulturell dialog på Vitlycke Museum

European Maritime Heritage kongress för det europeiska maritima kulturarv och Europas maritima museer

Preserve, Use and Develop – International Conference on Ecclesiastical Heritage and its Future Challenges

Unga experter