Så här känner du igen aktiviteter under Europaåret för kulturarv.(CC BY)

Tips på finansiering av projekt

Här hittar du tips på var du kan söka bidrag för finansiering om du vill medverka med projekt eller arrangemang under Europaåret för kulturarv 2018.

Har du deltagit med minst ett arrangemang på Kulturarvsdagen de senaste tre åren kan du anmäla ditt arrangemang genom initiativet ”Call för European Heritage Stories” och samtidigt ansöka om ekonomiska medel. Ansökningstiden är mellan den 20 april och 20 maj. Läs mer om hur du gör din ansökan

  • Kreativa Europa  – Kreativa Europa är EU:s ramprogram för de kulturella och kreativa sektorerna. Kreativa Europa Kultur utlyser anslag till samarbetsprojekt under Europaåret för kulturarv 2018, det vill säga samarbetsprojekt mellan tre länder varav minimum två måste vara EU-medlemsländer. Samarbetsprojekten skall helst vara kopplade till något eller några av de tio teman som satts upp för Europaåret för kulturarv 2018 (se ovan). Anslaget skall uppmuntra och engagera kulturarvsaktörer i hela EU till att skapa aktiviteter under Europaåret för kulturarv 2018, stärka känslan av en europeisk gemenskap och främja kulturarvet som inspirationskälla för samtida konstnärligt skapande.
    Läs mer om anslaget på Kulturrådets webbplats. Sista ansökningsdag var den 18 januari.