(CC BY)

Tips på finansiering av projekt

Här hittar du tips på var du kan söka bidrag för finansiering om du vill medverka med projekt eller arrangemang under Europaåret för kulturarv 2018.

 

  • Kreativa Europa  – Kreativa Europa är EU:s ramprogram för de kulturella och kreativa sektorerna.