Medverkande aktiviteter

Ta del av alla aktiviteter, projekt och evenemang som medverkar i Europaåret för kulturarv 2018 och som äger rum Sverige eller där svenska aktörer är arrangörer eller samarbetspartners.

– Ett temaår för kulturarv i Europa skapar möjlighet för alla att vara med på en rad aktiviteter där kulturarvet står i fokus. Jag hoppas att många kulturarvsaktörer i Sverige tar chansen att visa upp sin verksamhet och den rika mångfald som kulturarvet representerar, säger riksantikvarie Lars Amréus om EU-initiativet Europaåret för kulturarv.

Lista över medverkande i Europaåret för kulturarv

Temaåret för kulturarv lyfter pågående och planerade evenemang och projekt men är även tänkt att vara ett avstamp för nya transnationella samarbetsprojekt. Här har vi listat alla arrangemang och aktörer som ansökt, uppfyllt kriterierna och godkänts att delta i Europaåret. De får därmed också använda den gemensamma logotypen för Europaåret för kulturarv i sin marknadsföring.

Klicka på Projekt respektive Event för att läsa mer om vad som händer runt om i landet och vilka som deltar. På Europaårets facebook finner du även mer information om projekten.

Konferenser och andra event

Här hittar du de aktiviteter som äger rum under ett visst datum eller kortare tid.

 

 

Projekt

Här hittar du de projekt och samarbeten som löper över längre tid eller där flera aktiviteter samordnas.

 

Programmet Europaåret för kulturarv 2018 är ett EU-initiativ som Kulturdepartementet gett Riksantikvarieämbetet i uppdrag att samordna i Sverige. Se även vilka aktiviteter som deltar European Year of Cultural Heritage 2018 i andra medlemsländer. Det finns också en EU-gemensam kampanjsajt för året.

Relaterad information