Medverkande aktiviteter

Ta del av alla aktiviteter, projekt och evenemang som medverkar i Europaåret för kulturarv 2018.

EU-initiativet Europaåret för kulturarv lyfter pågående och planerade evenemang och projekt men är även tänkt att vara ett avstamp för nya transnationella samarbetsprojekt. På den här sidan hittar du de evenemang, projekt och aktiviteter där svenska aktörer är arrangörer eller samarbetspartners. De är alla projekt som uppfyller kriterierna för att delta, har godkänts och får därmed använda logon för Europaåret för kulturarv i sin marknadsföring.

”Ett temaår för kulturarv i Europa skapar möjlighet för alla att vara med på en rad aktiviteter där kulturarvet står i fokus. Jag hoppas att många kulturarvsaktörer i Sverige tar chansen att visa upp sin verksamhet och den rika mångfald som kulturarvet representerar.”  (Riksantikvarie Lars Amréus)

Projekt:

 

Konferenser och event:


Programmet Europaåret för kulturarv 2018 är ett EU-initiativ som Kulturdepartementet gett Riksantikvarieämbetet i uppdrag att samordna i Sverige. Här kan du se aktiviteter som deltar European Year of Cultural Heritage 2018 i andra medlemsländer. Det finns även en EU-gemensam kampanjsajt för året.