INSTÄLLT Kongress för det europeiska maritima kulturarvet och Europas maritima museer

Tid och plats:

8-9 november 2018 i Hörsalen, Sjöhistoriska museet, Stockholm.

Kort beskrivning projektet:

En kongress ihop med Europas maritima museer för att utöka samarbetet med att renovera, bevara och operera museifartyg i Europa. Allt för att kunna bevara det europeiska maritima kulturarvet.

Arrangerande organisation/er:

European Maritime Heritage

Länk till projekt/arrangör:

http://european-maritime-heritage.org

Sociala medier:

Facebook

 Cancelled: European Maritime Heritage Congress for the European Maritime Heritage and Europes Maritime Museums

Time and Place:

2018-11-08 to 2018-11-09. Place: Maritime Museum, Hörsalen, Stockholm

Short description:

A congress with Europe’s maritime museums to expand cooperation with the renovation, preservation and operation of museum ships in Europe. Everything in order to preserve the European Maritime Heritage.